NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Biodiversiteitsdoelen in landbouwbeleid

10 sept 2010

NatuurmonumentenNatuurmonumenten steunt de uitspraken van EU-commissaris Potocnic tijdens een biodiversiteitconferentie in Gent. Hij vindt dat zich nu een unieke kans voordoet om met de landbouwsector biodiversiteitsdoelen te ontwikkelen die een geÔntegreerd onderdeel uitmaken van nieuwe landbouwmethoden.

Voor de Nederlandse situatie kan dit veel betekenen. Ons land ontvangt niet minder dan ca. 1,2 miljard euro per jaar aan Europese landbouwsubsidies. Helaas draagt dit geld niet bij aan een betere biodiversiteit. In tegendeel. Onderzoek van Alterra (onderdeel van de Wageningen Universiteit) heeft uitgewezen dat het veelal juist schade oplevert voor de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Natuurmonumenten is geen tegenstander van publiek geld voor het landelijk gebied, maar dat moet dan wel gericht en effectief maatschappelijke doelen dienen.

"Agrarisch natuurbeheer in Nederland niet effectief"
Op de conferentie is ook een gezaghebbend rapport voor lokale en regionale beleidsmakers gepresenteerd. Dat rapport, opgesteld in opdracht van de G8 (groep van acht vooraanstaande industriŽle staten), wijst op de economische waarde die natuur en diensten als schoon drinkwater en bescherming tegen overstromingen vertegenwoordigt. Het rapport geeft een overzicht van allerlei betalingsvormen voor deze zogenoemde ecosysteemdiensten. Saillant is dat het rapport ook benadrukt dat deze betalingen (kosten) effectief moeten zijn. Nu stellen de auteurs echter dat het agrarisch natuurbeheer in Nederland niet effectief is. Kort gezegd: vanuit natuurbehoudoverwegingen is dit weggegooid geld. Natuurmonumenten ziet hierin steun voor haar standpunt ten opzichte van agrarisch natuurbeheer: effectiviteit en efficiency moeten voorop staan bij het behalen van natuurdoelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet