NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten trekt scholen de natuur in

9 sept 2010

Het jeugdprogramma in de natuur dat Natuurmonumenten dit schooljaar aanbiedt aan basisscholen in Flevoland, trekt veel meer belangstelling dan was verwacht.

In totaal zijn er al 3260 leerlingen uit de de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde aangemeld. Dat is meer dan twee keer hoger dan was voorzien. De reden voor het grote aantal aanmeldingen is het gratis busvervoer tussen de school en het natuurgebied. Provincie Flevoland maakt dit vervoer mede mogelijk door een financiŽle bijdrage vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.

Gratis busvervoer
Natuurmonumenten organiseert ieder jaar een jeugdprogramma voor schoolklassen in de natuur. Deels gebeurt dit via het IVN. In de afgelopen jaren hebben al duizenden Flevolandse basisschoolleerlingen met veel plezier deelgenomen aan een les in de natuur.
Dat kostte de organiserende leerkrachten wel de nodige hoofdbrekens. Het vervoer en voldoende begeleiding van goedwillende (groot)ouders bleek niet altijd haalbaar. Ook zorgde het rijden in colonne soms tot onveilige situaties. Vandaar dat Natuurmonumenten gezocht heeft naar een alternatief en dat nu aanbiedt in de vorm van georganiseerd busvervoer.

Ontdekbos en Waterloopbos
De scholen uit Lelystad, Dronten en Zeewolde worden door de boswachter welkom geheten in het Harderbos en bezoeken dan natuurlijk ook het door kinderen ontworpen Ontdekbos X38. De groepen uit de Noordoostpolder worden op een spannende manier door het Waterloopbos geleid.

Voor de komende schooljaren wordt een vergelijkbare deelname verwacht, waardoor in de periode tot 2014 meer dan 10.000 kinderen kennis zullen maken met de unieke Flevolandse natuur.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet