NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stop met afschot van ganzen en betaal schade aan boeren

6 sept 2010

Het rapport Winterganzenbeleid, het roer om? van het Landbouw Economische Instituut (het LEI) toont aan dat het huidige ganzenbeleid veel te duur is, terwijl er jaarlijks meer dan 100.000 overwinterende ganzen en smienten worden geschoten. Vogelbescherming roept het ministerie van LNV dan ook op zo snel mogelijk te stoppen met het schieten van ganzen en over te gaan op schadevergoeding voor alle boeren. Uit het rapport blijkt dat dit het goedkoopste alternatief is.

Nederland is een ganzenland. In de winter verblijven hier meer dan een miljoen ganzen afkomstig uit het noorden van Europa en SiberiŽ. Van veel soorten ganzen verblijft een groot gedeelte van de hele populatie in de winter in ons land, waardoor Nederland internationaal een grote verantwoordelijkheid heeft. Omdat ganzen soms schade veroorzaken aan landbouwgewassen, heeft het ministerie van LNV een ganzenopvangbeleid ontwikkeld. Dit beleid is nu door het LEI geŽvalueerd.

Sinds 2003 heeft Nederland een opvangbeleid voor winterganzen. Er zijn opvanggebieden aangewezen, waar ganzen ongestoord hun gang kunnen gaan; boeren in deze gebieden komen in aanmerking voor schadevergoeding. Boeren buiten deze gebieden komen alleen in aanmerking voor vergoeding als ze ganzen actief proberen te verjagen, desnoods met afschot.

Uit de evaluatie van het LEI blijkt nu dat de kosten van dit beleid blijven oplopen: van circa 8 miljoen per jaar in 2003, tot 17 miljoen in 2008. Het LEI voorspelt een stijging tot ruim 28 miljoen euro, als het beleid niet gewijzigd wordt. Deze kosten zijn vele malen hoger dan in de periode dat boeren nog automatisch in aanmerking kwamen voor schadevergoeding.

Populatiebeheer (het afschieten van ganzen) kan volgens het LEI wel leiden tot besparingen, maar dan moeten er honderdduizenden ganzen geschoten worden. Nu blijkt uit het rapport dat het niet schieten van overwinterende ganzen goedloper is dan doorgaan met schieten. Het LEI adviseert daarom om terug te gaan naar de variant waarin niet geschoten wordt en de schade wordt vergoed.

Vogelbescherming roept het ministerie van LNV daarom op om zo snel mogelijk te stoppen met het huidige beleid door overwinterende ganzen te beschermen en boeren te betalen bij schade door overwinterende ganzen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet