NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000: succesvolle lessen uit het buitenland

30 aug 2010

Alterra Wageningen UR heeft samen met het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Engelse Centrum voor Ecologisch en Hydrologisch Onderzoek (CEH) de Europese lidstaten vergeleken op een aantal aspecten van het invoeringsproces van Natura 2000. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Europese Commissie. Alterra-onderzoeker Rob van Apeldoorn: "Succesfactoren zijn samen te vatten in: co÷rdineren, delegeren, integreren, faciliteren, informeren en communiceren."

"Uit de landenvergelijking blijkt dat Nederland een middenmoter is bij de invoering van Natura 2000," zegt projectleider Rob van Apeldoorn. "Er is veel werk verzet, net als in de andere lidstaten, en de doelen voor de gebieden zijn hier al vroeg geformuleerd. In veel landen is men daarmee bezig of is men net gestart en dit veroorzaakt veel onduidelijkheden en problemen bij het formuleren van de gewenste beschermings- en beheermaatregelen. Ook in ons land is veel discussie rond de beheerplannen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar de meeste plannen (voor meer dan 1700 gebieden) al bijna klaar zijn."

Waar moeten we in Nederland op letten? Rob van Apeldoorn: "In de landen waar het proces redelijk voorspoedig verloopt valt op dat er een sterke co÷rdinatie en delegatie is van het invoeringsproces. Dit gaat vaak samen met lagere overheden en andere partijen, zoals eigenaren en gebruikers, die zich niet alleen betrokken maar vooral verantwoordelijk voelen voor de gebieden. Een heldere besluitvorming met overheden die duidelijk zijn over hun rol en die zich actief opstellen lijkt een positief effect te hebben op de inbreng van andere betrokken partijen en het zoeken naar en vinden van oplossingen voor gerezen (beheer)problemen. Ook een goede communicatie rondom Natura 2000 door nationale overheden, en voor de afzonderlijke gebieden door regionale overheden, is erg belangrijk."

In landen waar dit goed geregeld is, resulteert dit vaak niet alleen in door alle partijen gedragen beheersplannen, maar ook in een economische meerwaarde voor het gebied. Zo draagt Natura 2000 bij aan het versterken van de regionale economie. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe financieringsbronnen voor de gebieden, het verbeteren van de productie van of de markt voor regionale producten, ontstaan van nieuwe producten of teelten, tegengaan van de werkeloosheid en de leegloop van het platteland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet