NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Spelen op natuurlijke speelplekken

30 aug 2010

Kinderen kunnen binnenkort in drie Gelderse gemeenten spelen op een Cool Nature-plek. Het gaat om de gemeenten Lichtenvoorde, Beneden Leeuwen en Tiel, waar kinderen op een natuurlijke manier kunen spelen en meteen leren over de natuur. Gedeputeerde Staten stellen in totaal ruim 223.000 euro beschikbaar voor de opzet van een speelplaats in deze gemeenten.

Cool Nature biedt kinderen op een natuurlijk manier een uitdagende omgeving waarin spelen als vanzelf gaat. Kinderen bouwen hierdoor meer fysieke weerstand op, komen tot rust en ontwikkelen motorische vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek. Cool Nature is ook onderdeel van een nieuwe manier van de omgeving inrichten.

Lichtenvoorde
In Lichtenvoorde (gemeente Oost-Gelre) werkt de gemeente hard aan het project Wentholtpark. Een groot project dat erop gericht is om de groene long van Lichtenvoorde toegankelijk te maken voor toeristen, eigen inwoners, schoolgaande kinderen en jeugd. In dit project komt nu ook een speciale plaats voor natuurlijk spelen. De gemeente is zeer enthousiast over het project, zeker door de manier waarop samen met kinderen het ontwerp wordt gemaakt. Subsidie: 81.250 euro.

Beneden-Leeuwen
In Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) komt een speelplaats in de nieuw aan te leggen wijk 'het Leeuwse Veld' In deze wijk moeten in de toekomst zo'n 600 woningen komen. Ook komt in deze wijk een aantal plaatsen waar water opgevangen wordt. Aan de rand van een van de waterbergingen moet het Cool Natureproject komen. Opzet is dat de kinderen hier een plaats hebben waar 'ouderwets' kunnen ravotten met bijna vergeten speelelementen zoals water, zand, takken en bomen. Subsidie: 52.000 euro.

Tiel
In Tiel-Oost wordt het Vijverterrein ontwikkeld tot een stedelijk gebied waar ruimte is voor werken, wonen, sport en recreatie. In het noordelijke deel komt een woonwerkgebied, in het zuidelijke deel een woonlocatie. Ook is ruimte gereserveerd voor een park op de voormalige vuilstort 'de Vijverberg, waar ook ruimte komt voor natuurlijke speelplekken voor kinderen. Subsidie: 90.000 euro.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet