NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Interactieve bodemkaart op provinciale website

27 aug 2010

Informatie over bodemeigenschappen in Noord-Holland kunt u voortaan vinden op een interactieve kaart. Het gaat om bodemeigenschappen die belangrijk zijn in relatie tot ruimtelijke plannen. De interactieve kaart maakt het mogelijk bodeminformatie in verschillende kaartlagen te combineren.

http://geo.noord-holland.nl/bodemvisie/bodemvisie.html

Bodemvisie
In de ‘Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013’ staat hoe de provincie de komende jaren met de Noord-Hollandse bodem wil omgaan. Efficiënt en duurzaam zijn de belangrijkste pijlers.
Het gebruik van de bodem wordt zo goed mogelijk afgestemd op de eigenschappen. Centraal in de bodemvisie staat dat zo met de bodem moet worden omgegaan dat ook toekomstige generaties er goed gebruik van kunnen maken. Soms betekent dit dat de bodem met rust gelaten wordt.

Missies *
In de bodemvisie werkt de provincie vijf onderwerpen uit, gebaseerd op verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen de komende jaren: * *

Stimuleren aanpak ernstige bodemverontreiniging *
Afstemmen ruimtelijke functies en bodemeigenschappen *
Aanpakken grondwaterverontreiniging door gebiedsgericht beheer *
Stimuleren van energiewinning uit de bodem (bijvoorbeeld door geothermie en warmte-koudesystemen)
Verbeteren regulerende bodemfunctie in het landelijk gebied

Deze onderwerpen betreffen niet alleen het werkveld van de provincie, maar ook over dat van gemeenten en waterschappen. De provincie wil met de bodemvisie ook deze partijen stimuleren duurzaam bodemgebruik onderdeel te maken van hun (ruimtelijke) plannen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet