NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale Landschappen bieden manifest aan

7 oktober 2010

Op 15 september jl. overhandigden vertegenwoordigers van de Nationale Landschappen in Nederland een manifest met de titel ‘De Waarde(n) van het Nationaal Landschap’ aan Jaap Verhulst, directeur van LNV. Tijdens de ‘Dag van het Nationale Landschap’ wisselen vertegenwoordigers van nagenoeg alle 20 Nationale Landschappen van gedachten over de uitdagingen waar zij de komende jaren voor staan. De resultaten worden gebundeld in het manifest.

De Dag van de Nationale Landschap vond voor het eerst plaats en was georganiseerd voor bestuurders van de Nationale Landschappen in Nederland. Het initiatief voor deze dag was genomen door de provincie Fryslân en de Vereniging De Noardlike Fryske Wâlden. Het doel was het uitwisselen van kennis en het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende Nationale Landschappen.

De dag op Staniastate in Oentsjerk was een groot succes. In het ochtenddeel gaven de heer Jaap Dirkmaat (Vereniging VNC), de heer Chris Kuijpers (VROM) en de heer Frans van Beerendonk een inleiding. Na de lunch waar het gezelschap genoot van de streekproducten uit de Noardlike Fryske Wâlden, stonden een vijftal workshops gepland. De deelnemers konden in de middag deelnemen aan drie workshops. De titels waren: ‘Ondernemen met landschap’ (Paul Opdam, Alterra), De waarde(n) van toerisme & recreatie voor Nationale Landschappen en vice versa (Lennart Graaff- Investeren in Ruimte), ‘Energie uit het landschap!’ (Simon Feenstra), ‘De waarde(n) van het Nationale Landschap’ (Gerben Smit, Tripe E) en ‘Hoe organiseer je de financiën?’ (Martin Bons, prov. Gelderland).

Na de workshops werden de uitslagen aan de deelnemers teruggekoppeld en werd het manifest opgesteld. Douwe Hoogland, vice-voorzitter van de Stuurgroep Noardlike Fryske Walden overhandigde uit naam van alle aanwezige Nationale Landschappen, het manifest aan de heer Jaap Verhulst, directeur van LNV.

Volgend jaar wordt de Dag van het Landschap georganiseerd door de Provincie Overijssel en het Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet