NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wabo in werking

2 okt 2010

Bij alle provincies kunnen vanaf vandaag, 1 oktober, vergunningen digitaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online (Olo). Hiermee komt een einde aan vergunningsaanvragen op papier. Al vanaf 1875, toen de Hinderwet in werking trad, zijn er wetgevende regels rondom milieu. Nu, 135 jaar later, wordt vanaf 1 oktober de juridische basis voor vergunningen gevormd door De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Stapels papier worden omgezet in Mb's.

Minder regeldruk
Met de Wabo wordt een belangrijke stap gezet om de regeldruk voor bedrijven en burgers te verminderen. 26 Vergunningen die de fysieke leefomgeving betreffen zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. Per jaar levert de Wabo een lastenverlichting op van ruim 130 miljoen euro voor bedrijven en burgers.

Werkwijze
Voordat een vergunningsaanvraag wordt ingediend kan men via de vergunningcheck in Olo eerst kijken of er voor de werkzaamheden en activiteiten toestemming nodig is. Op basis van de antwoorden wordt automatisch het aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier kan digitaal worden ingediend, evenals alle bijlagen zoals bouwplannen en -tekeningen. Automatisch komt de aanvraag bij provincie of gemeente terecht. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een eenvoudige omgevingsvergunning is acht weken.

Meer informatie vindt u op de website van de omgevingsvergunning

bron: IPO


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet