NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

LNV geeft € 1,8 miljoen aan lokale plannen voor mooier landschap

1 okt 2010

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister ondersteunt de landschapontwikkelingsplannen van gemeenten en particulieren met in totaal € 1,8 miljoen.

Met een speciaal subsidieprogramma stimuleert LNV de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke en regionale visies voor de inrichting van het buitengebied. Gemeenten kunnen zowel voor de ontwikkeling van deze visie als voor de uitvoering van hun plannen ondersteuning vragen. Voorwaarde is dat de regionale en lokale overheden ook zelf een financiële bijdrage leveren en dat ze de plannen samen met boeren en burgers en lokale verenigingen maken en uitvoeren.

Bij de toegekende subsidieaanvragen ligt dit jaar de nadruk op projecten waarbij direct de spa in de grond kan. Het gaat om projecten waaraan boeren en mensen uit de dorpen actief meewerken en die borg staan voor een duurzame investering in het Nederlandse landschap. Veel van de plannen zijn gericht op de aanleg of herstel van wandelpaden, voor zowel de lokale bevolking als voor lange afstandwandelaars. De aanleg van de paden wordt vaak gecombineerd met het herstel van karakteristieke landschapselementen.

Een overzicht van de projecten die subsidie krijgen
Zijpe: Co-financiering van in totaal 11 projecten, waaronder 5 inrichtingsplannen voor gebiedsontwikkeling met waterberging, aanleg erfbeplanting, landschappelijk inpassing van natuurgebieden met verblijfsrecreatie.

Bronckhorst: Project Dorpen in het Landschap. aanplant beeldbepalende bomen, een dorpsboomgaard, inpassing van bedrijven, beplanting van erven, wegwerken achterstand landschapsonderhoud en de aanleg van houtwallen.

Brummen: Poelenproject gericht op onder meer een optimale ecologische ontsluiting van de huidige poellocatie en een poelencursus over aanleg en onderhoud.

Boxmeer: Aanleg van het landschappelijke ommetje Zuid-Holthees en de aanleg van een houtwal.Renkum: Aanleg van twee wandelroutes aansluitend op de wens van de bewoners van de dorpen Wolfheze en Renkum.

Boxtel: Realisering van een wandelroute over particuliere gronden met klaphekken, slootpaden en vlechthagen en de aanleg van twee poelen.

Haaksbergen: Realisering van een ommetje bij het dorp Buurse en het opknappen van landschapselementen.

Twenterand: Herstel van circa 30 landschapselementen, zoals houtwallen, bosjes en poelen.
Zutphen: Realisatie klompenpad Bronsbergen-Leestense Broek.

Nijkerk: Stimulering inwoners om landschapselementen aan te leggen en achterstallig onderhoud aan te pakken.

Oudewater: Aanleg struinpad over een smalle langwerpige kavel, het ‘spaghettilandje’, aanplant knotbomen en realisatie natuurvriendelijke oever.

Leusden: Verbeteren landschappelijke kwaliteit van de Asschoterkeerkade.

Alphen-Chaam: Realisering van 6 wandelpaden/ommetjes.

Deventer: Financiering beheer van landschapselementen in het kader van het landschapsontwikkelingsplan Salland.

Olst-Wijhe: Financiering beheer landschapselementen in het kader van het landschapsontwikkelingsplan Salland.

Wierden: Aanleg van 1 hectare landschapselementen en herstel van 5 hectare landschapselementen.

Gilze en Rijen: Weg- en laanbeplanting met bomen die tevens als migratieroute dient voor fauna.

Tynaarlo: Structuurverbetering van landschapselementen in het beekdal van de Grote Maslooot, de Rug van Zeijen en de Rug van Rolde.

Gilze en Rijen: Aanleg van het 'ommetje leemkuilen'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet