NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bladel eerste gouden gemeente in Noord-Brabant!

30 sept 2010

Bladel is de eerste gemeente in Brabant met het certificaat ‘Goud’ op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Voor deze unieke prestatie heeft Theo van de Voort, wethouder bij de gemeente Bladel, vandaag de Schoon Water Prijs in ontvangst genomen van Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water. Vandaag vindt in Bladel een bijeenkomst plaats voor 16 Brabantse gemeenten in het kader van het project ‘Schoon Water voor Brabant’.

Drinkwater beschermen
Het doel van het project ‘Schoon Water voor Brabant’ is het terugdringen van de uitspoeling van chemische bestrijdingsmiddelen in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Brabant. “Dat is nodig om schoon grondwater te behouden. Zo blijft dit water geschikt als grondstof voor drinkwater, nu en in de toekomst” zegt Guïjlo van Nuland. Inmiddels doen 16 Brabantse gemeenten mee aan het project ‘Schoon Water voor Brabant’.

“Zelfs met minder geld kan het openbaar groen volledig ecologisch en kwalitatief worden onderhouden” stelde wethouder Theo van de Voort vol trots bij het in ontvangst nemen van de prijs. Ook de landbouw, bedrijventerreinen en bewoners in de gebieden dragen bij aan het project Schoon Water. Namens de opdrachtgever provincie Noord-Brabant stelde Onno Hoes, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, dat de deelnemers in Schoon Water laten zien dat economie EN bescherming van milieu en drinkwater hand in hand kunnen gaan.

Barometer Duurzaam terreinbeheer
Het project Schoon Water streeft naar certificering van de Brabantse gemeenten op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (BDT), niveau ‘Zilver’ of ‘Goud’. Dat houdt in chemievrij onkruidbeheer, zowel op verharde wegen en trottoirs, als in het openbaar groen en op sportvelden. De komende jaren gaan de 16 gemeenten verder aan de slag om dit te realiseren. Een aantal gemeenten heeft reeds stappen gezet. Zo ontving gemeente Oss vorige week het certificaat ‘zilver’.

De stoep van Bladel
Tijdens de bijeenkomst hebben de gemeenten kennis en ervaringen uitgewisseld. Vooral de ervaring dat het straatbeeld bij niet-chemische technieken gelijk of soms beter is dan bij chemische technieken is een ‘eye-opener’ voor een aantal gemeenten. Ook een proef van de zilveren gemeente Oss om nieuwe onkruidwerende verhardingen te testen wekte belangstelling. Verder zijn tijdens de bijeenkomst de Fohn en WAVE (verschillende technieken voor het bestrijden van onkruid) gedemonstreerd op de stoep van het Bladelse gemeentehuis.

Schoon Water voor Brabant
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Overlegplatform Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

CLM, DLV Plant, Eco Consult, ClimateChanCe, PRI en PPO verzorgen de uitvoering van het project.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet