NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten steunt Deltaprogramma

24 sept 2010

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waar Natuurmonumenten onderdeel van uit maakt, staat achter de doelstellingen van het Deltaprogramma. Met dit nieuwe programma willen Deltacommissaris Wim Kuijken en de regering ons land beschermen tegen zowel droogte als wateroverschotten, o.a. als gevolg van de klimaatverandering.

Het eerste Deltaprogramma is met de Rijksbegroting op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma verschijnt vervolgens elk jaar.

Water de ruimte geven
De zeven natuurorganisaties in de coalitie (ARK Natuurontwikkeling, De12Landschappen, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten) zijn blij met dit Deltaprogramma, omdat het benadrukt dat het werk aan onze veiligheid ook ten goede moet komen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit kan als Rijkswaterstaat en de waterschappen meer gebruikmaken van natuurlijke processen en het water - waar mogelijk - de ruimte geven. Met de aanleg van klimaatbuffers laten de natuurorganisaties al jaren zien dat nieuwe natuur ons land ook veiliger kan maken. Bovendien ontstaan zo vaak mooiere landschappen waar mensen van kunnen genieten. In het Deltaprogramma wordt die strategie van natuurlijke klimaatbuffers omarmd.

Aanmoediging
Ook voor Natuurmonumenten is dat een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Samen met anderen werkt Natuurmonumenten aan klimaatbuffers. Recente voorbeelden zijn De Onlanden bij Groningen en de Punt van Voorne aan de Zuid-Hollandse kust. Uiteraard is essentieel dat het geld voor het Deltaprogramma daadwerkelijk aan die integrale aanpak ten goede komt en niet wordt wegbezuinigd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet