NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Deel van bezuiniging op grondaankoop voor natuur hersteld

27 sept 2010

In de rijksbegroting voor 2011 komt weer meer geld beschikbaar voor het aankopen van grond voor natuur. De afgelopen twee jaar was hierop jaarlijks 100 miljoen euro bezuinigd met de belofte dat dat geld in 2011 en 2012 weer toegevoegd zou worden aan het budget. Het eerste deel komt nu dus weer terug. Dat is goed nieuws, aldus Natuurmonumenten.

Minder geld voor onderhoud
De vereniging maakt zich tegelijkertijd zorgen over het kleinere budget dat de regering beschikbaar stelt voor het beheer van natuur en landschap. Doordat de oppervlakte voor natuur toeneemt en de loonkosten stijgen, groeien de uitgaven voor het onderhoud. Toch trekt de regering hier minder geld voor uit. Voor dit jaar was er een bedrag van 110 miljoen euro; volgend zakt dat naar 106 miljoen euro.

Nu al tekorten
Natuurmonumenten vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling, temeer daar uit onderzoek van de regering zelf blijkt dat er nu al te weinig geld is om natuur en landschap goed te onderhouden. Dit onderzoek laat zien dat er ook voor het aankopen en inrichten van grond en voor natuur onvoldoende geld is uitgetrokken. Daardoor is het maar zeer de vraag of het de regering lukt het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden in 2018, zoals was afgesproken, klaar te hebben.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet