NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Naaldbosreservaten nodig

21 okt 2010

Tegenwoordig is de visie op de functies van bos veranderd. Bosbeheerders spreken nu van multifunctioneel bos, waar, naast houtproductie, recreatie en natuurwaarden een hoofdrol spelen. Ze streven ook naar een groter aandeel van loofbos van inheemse bomen. Het gevolg daarvan is dat alom naaldbossen worden gekapt of geleidelijk worden omgevormd tot loofbos. Dit omvormingsbeleid klinkt op het eerste gezicht heel redelijk. Toch zijn er ook bezwaren.

In tientallen jaren hebben veel van de oorspronkelijke naaldhoutplantages zich ontwikkeld tot bossen met indrukwekkende bomen en veel karakteristieke organismen waarbij vooral de enorme hoeveelheid paddenstoelen opvalt. Hieronder zijn honderden bedreigde soorten die op de officiŽle Nederlandse Rode Lijst staan. Sommige naaldbossen kunnen beschouwd worden als nagenoeg natuurlijke levensgemeenschappen, die zich bovendien op natuurlijke wijze verjongen. En dat niet alleen. Oudere naaldbossen hebben een eigen belevingswaarde doordat ze altijd groen blijven en doordat er vaak een wat duistere, mystieke sfeer hangt. Dat eigen karakter wordt door veel recreanten en natuurliefhebbers zeer gewaardeerd.

Moeten de huidige waardevolle naaldbossen zomaar worden opgeofferd aan een veranderd bosbeeld om te voldoen aan een door mensen bedacht concept over hoe een bos er tegenwoordig uit hoort te zien? Een bosbeeld dat, zoals de afgelopen honderd jaar ons heeft geleerd, om de zoveel jaar aan verandering onderhevig is. Moeten we dan maar weer telkens opnieuw beginnen met jonge boompjes die er een kleine eeuw over doen voordat er weer sprake is van volwaardig bos? De Nederlandse Mycologische Vereniging is van mening dat het anders moet, niet alleen ten behoeve van paddenstoelen, maar ook voor talrijke karakteristieke planten en dieren van naaldbossen en voor het behoud van biodiversiteit op landschapsschaal. En zeker ook voor recreanten die van deze bossen genieten. Naaldbossen zullen niet overal te handhaven zijn. Soms moeten andere (natuur)belangen zwaarder wegen. Maar het is wel noodzakelijk om, voordat dergelijke ingrepen gepland worden, de natuurwaarden en landschappelijke betekenis van bestaande naaldbossen in de belangenafweging te betrekken. Daarvoor moeten die natuurwaarden uiteraard onderzocht worden en dat gebeurt nog vrijwel nergens. Ook is het noodzakelijk om, verspreid over het hele land, de meest waardevolle opstanden aan te wijzen als naaldbosreservaten, waar het beheer erop gericht moet zijn om het naaldbos te behouden en zich optimaal te laten ontwikkelen. In een brochure gaat de Nederlandse Mycologische Vereniging in op deze onderwerpen, waarbij uiteraard de nadruk ligt op het belang van naaldbossen voor paddenstoelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet