NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenoffensief Zuid-Holland: nieuw natuurbos opgeleverd en overgedragen

4 nov 2010

Gedeputeerde Joop Evertse en wethouder Jaap van Staalduinen (Pijnacker) dragen op vijf november 82 hectare natuurbos over aan Staatsbosbeheer die het gaat beheren. Het Natuurbos is onderdeel van het project Groenblauwe Slinger. Daarvan wordt de kern gevormd door de Balij en het Bieslandse Bos, samen 630 hectare oppervlakte. Hiervan is al 430 hectare ingericht.

Gedeputeerde Joop Evertse en wethouder Jaap van Staalduinen (Pijnacker) dragen op vijf november 82 hectare natuurbos over aan Staatsbosbeheer die het gaat beheren. Het Natuurbos is onderdeel van het project Groenblauwe Slinger. Daarvan wordt de kern gevormd door de Balij en het Bieslandse Bos, samen 630 hectare oppervlakte.
Hiervan is al 430 hectare ingericht.

De Groenblauwe Slinger is een zone door de zuidelijke Randstad met ruimte voor agrarische activiteit, natuur, recreatie en water(berging). Hij verbindt het Groene Hart met Midden Delfland en bestaat uit ongeveer 200 vierkante kilometer aan boerenlandschap, en bos en recreatiegebied. Het gebied geeft vooral bewoners van de dichtbevolkte drukke Randstad mogelijkheden tot recreatie op korte afstand van huis en geeft ook dieren en planten de mogelijkheid zich te verspreiden. Daardoor ontstaat er een rijkere flora en fauna met meer soorten. Dit wordt ook wel aangeduid als biodiversiteit.
De Groenblauwe Slinger moet ook voorkomen dat de regio's Rotterdam en Den Haag, met circa twee miljoen inwoners, in de toekomst aan elkaar vastgroeien. Door het gebied tussen de steden open te houden, ontstaat er een goed evenwicht tussen bebouwing en groen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet