NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rotterdam kandidaat groene hoofdstad van Europa

3 nov 2010

De gemeente Rotterdam heeft zich kandidaat gesteld voor 'Groene hoofdstad van Europa 2014'. Er moet nog wel hard gewerkt worden om de Green Captital Award in de wacht te slepen. Jacqueline MacGlade, directeur van het Europees Milieu Agentschap, zegt: 'Het gaat hier niet allen om het aantal bomen en groene ruimte in een stad, maar het gaat er ook om dat steden zichzelf uitdagen beter om te gaan met luchtkwaliteit en geluidsoverlast, dat zijn de dingen waar mensen aan worden blootgesteld in hun dagelijks leven''. De Groene Hoofdsteden in 2010 en 2011 zijn Stockholm en Hamburg. De jury zal ook Rotterdam onder de loep nemen.

De burgemeester van Stockholm Ulla Hamilton is blij met de status van 'Groene Hoofdstad 2010': 'Het geeft ons de mogelijkheid ideeŽn uit te wisselen met andere steden'. De burgemeester is ook blij met het grote aantal extra bezoekers aan de stad die de status van Groenehoofdstad met zich meebrengt.

Stockholm is de eerste Groene Hoofdstad van Europa. De stad werkt hard aan het milieu - en klimaatbeleid. De Zweedse hoofdstad heeft dit jaar al de broeikasgassen met 25% teruggebracht (ten opzichte van 1990). Ook ontwikkelde de stad een zeer modern openbaar vervoerssysteem en verdubbelde er het aantal fietsers. Het streven van Stockholm is om in 2050 'vrij' te zijn van fossiele brandstoffen. Bekijk de Video Stockholm Green Captital.

Rolmodel
De Europese Groene Hoofdsteden zijn een rolmodel voor de andere Europese steden. De steden laat zien wat kan, wat de beste mogelijkheden zijn om het milieu in een stedelijke dicht bevolkte omgeving te verbeteren.

Jury
De onafhankelijke jury van de Green Captital Award beoordeelt Rotterdam op verschillende milieuaspecten en niet alleen het aantal bomen en het oppervlakte aan groene ruimte. Juist ook de manier waarop Rotterdam omgaat met luchtkwaliteit, klimaatverandering, verkeer en afval(management) spelen een belanrijke rol in de beoordeling. De manier waarop de stad haar burgers bij het miliebeleid betrekt zal zeker ook een grote en doorslaggevende rol spelen in het eindoordeel van de jury.

Erkenning
De organisatoren van de Green Captital Award stellen dat de prijs een erkenning is van de duurzame ambities en duurzame acties van de steden. īDe winnende stad draagt de vlag voor een schoner Europa.. Rotterdam hoopt die vlag in 2014 te mogen dragen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet