NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en Milieu introduceert CO2markt

29 okt 2010

Vandaag introduceert Natuur en Milieu een nieuwe en unieke vorm van klimaatcompensatie: de CO2markt. Op deze markt kunnen particulieren en bedrijven CO2-uitstootrechten van de Europese industrie wegkopen en deze rechten laten vernietigen. Elk verkocht recht voorkomt dat er een ton CO2 de lucht in gaat en pakt de uitstoot bij de bron – in Europa - aan. Het unieke aan de CO2markt is dat de klimaatcompensatie plaatsvindt binnen het Europese Emissiehandelsysteem. Daarmee is CO2markt betrouwbaar en doeltreffend.

CO2markt ontwikkelt geen losse projecten in verre landen voor het terugdringen van CO2, zoals veel andere aanbieders van klimaatcompensatie doen. CO2markt plant geen bomen in ontwikkelingslanden, maar zorgt voor minder CO2 uitstoot binnen Europa door gebruik te maken van het Europese emissiehandelssysteem. Dit Europese systeem voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van de Europese industrie en energiebedrijven bestaat al sinds 2005, is betrouwbaar en wordt voor de overheid gecontroleerd door onafhankelijke instanties.

Koop een ton CO2
Iedereen stoot CO2 uit. Per huishouden komt er jaarlijks gemiddeld negen ton aan CO2 vrij. En dan doen we helemaal geen gekke dingen. ‘Een emissierecht van een ton kopen is gegarandeerd een ton minder CO2 in de lucht,’ zegt Ron Wit van Natuur en Milieu. ‘Een gezin dat de verwarming van hun woning wil compenseren kan dit doen door de jaarlijkse aankoop van 2,2 ton CO2. Iemand die van Amsterdam naar New York vliegt kan zijn retourvlucht compenseren met 2,5 ton aan emissierechten.’ De startprijs voor compensatie ligt op € 11,50 per ton.

CO2markt is transparant
Omdat CO2 credits nog te vaak in verband worden gebracht met dubieuze praktijken is transparantie bij vrijwillige compensatie een must’, zegt Robert P. de Boer, Director Head of Alternative Energy bij ENECO. ‘De oorsprong van CO2 credits moet volledig inzichtelijk en traceerbaar zijn om betrouwbaarheid te garanderen. Het initiatief van Natuur en Milieu om rechten uit het Europese CO2 handelssysteem te halen, is wat dat betreft zeer transparant.’

Werking Europese Emissiehandelsysteem
Europa heeft wetten om de CO2-uitstoot van de Europese industrie te verminderen. Industrie mag alleen CO2 uitstoten als ze daar ‘emissierechten’ voor hebben. Deze rechten worden uitgegeven door de overheid. En emissierecht geeft recht op de uitstoot van n ton CO2.

Ieder jaar brengt de overheid minder emissierechten op de markt zodat de industrie zuiniger moet produceren en ieder jaar minder CO2 uitstoot. De emissierechten zijn verhandelbaar zodat bedrijven kunnen kiezen: f zelf minder CO2 uitstoten f emissierechten erbij kopen. Op deze manier ontstaat er een markt voor emissierechten, waarin iedereen kan handelen.

CO2markt is doeltreffend
De CO2 markt van Natuur en Milieu (www.co2markt.eu) speelt hier slim op in door bedrijven en consumenten de mogelijkheid te bieden om vrijwillig deze emissierechten van de markt weg te kopen en te laten vernietigen, nog voordat de industrie ze kan gebruiken. Hierdoor zijn er minder emissierechten op de markt en kunnen de Europese industrie en energiebedrijven dus nog minder CO2 uitstoten. Met de aankoop en het laten vernietigen van rechten, stimuleert de koper groene investeringen bij de industrie. De aankoop en vernietiging van emissierechten op de CO2markt wordt gecontroleerd door de Nederlandse Emissieautoriteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet