NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brandbrief naar fracties over natuurbeleid

26 okt 2010

Vijf grote natuurorganisaties hebben alle fracties in de Tweede Kamer een brief gestuurd met het oog op het debat over de regeringsverklaring komende dinsdag.

Hiermee vragen de organisaties aandacht voor de onevenredig zware bezuinigingen voor de natuur die het kabinet in het regeerakkoord aankondigt. De voorgenomen bezuinigingen hebben verstrekkende negatieve gevolgen voor het behoud en herstel van de natuur, natuurbeleving en de regionale economie rondom natuurgebieden.

De organisaties doen een dringend beroep op de fracties om de voorgenomen bezuinigingen een halt toe te roepen. Volgens de ondertekenaars van de brief verdient Nederland een lange termijn visie op een duurzame, leefbare inrichting waar ook toekomstige generaties de vruchten van kunnen plukken.

De brief is ondertekend door Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, De 12 Landschappen, IUCN en Wereld Natuur Fonds.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet