NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Bleker gaat voorbij aan afspraken

22 okt 2010

Natuurmonumenten is verbaasd dat staatssecretaris Bleker in een brief aan de provincies aankondigt hoe er moet worden bezuinigd op natuur, landbouw, landschap en recreatie. Hij doet dat zonder enig overleg vooraf met de provincies en betrokken natuurorganisaties.

Hierdoor neemt het draagvlak voor moeilijke besluiten onnodig af. Natuurmonumenten steunt daarom de reactie van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Daarin wijst het IPO op bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Daarin is vastgelegd dat niet het Rijk, maar de provincies verantwoordelijk zijn voor de besteding van de budgetten.

Netwerk van natuur afmaken
Natuurmonumenten ziet samen met collega-natuurbeheerders mogelijkheden om de uitvoering van het natuurbeleid te herzien zonder dat ambities worden geschrapt. Dit kan door meer tijd te nemen om het netwerk van natuurgebieden goed af te maken en in gezamenlijkheid bezuinigingen af te spreken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet