NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Stoppen met natuurbeleid onverantwoord'

14 okt 2010

Natuurmonumenten laakt het voorstel van het Planbureau voor de Leefomgeving om te stoppen met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, het groene netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland.

In Trouw van vandaag stelt het Planbureau – in navolging van het kabinetsbeleid - dat bezuinigen juist goed is voor de natuur. “Waar willen we als Nederland naartoe? En om die vraag te beantwoorden is het goed om een pas op de plaats te maken”, stelt het Planbureau.

Onzin
Natuurmonumenten vindt dit totale onzin. Zij stelt dat het goed is om te praten over aanpassingen, maar dat betekent niet dat je eerst de stekker uit dit beleid moet trekken. Directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten:”Kijk naar de ouderenzorg in Nederland. Die staat ook voor grote uitdagingen in de toekomst. We stoppen nu toch ook niet zomaar met deze zorg, totdat we de doelen hebben bijgesteld.”

Door nu te stoppen met het verbinden en groter maken van natuurgebieden blijven deze gebieden groene geïsoleerde eilandjes. Dit is slecht voor allerlei plant- en diersoorten, maar het voldoet ook niet aan de grotere behoefte van Nederlanders om te recreëren in de natuur.

Onverantwoord
Ook Klaas van Egmond, voormalig hoofd van het Planbureau en hoogleraar milieukunde, is verrast door deze uitlatingen van het Planbureau. ”Het EHS-beleid is het beste beleid van de afgelopen decennia. Herijken is prima en op sommige punten zinnig, maar het is onverantwoord om tijdens de herijking de ingezette beleidslijnen af te breken. Tijdens de herijking moet de verbouwing gewoon doorgaan.”

Van Egmond stelt dat er een groeiende behoefte is aan groene ruimte in Nederland. Door er nu mee te stoppen, wordt er aan deze behoefte voorbij gegaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet