NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’

22 okt 2010

Op 10 november wordt tijdens het symposium ‘Groen en Gezondheid’, georganiseerd door Entente Florale, het eerste exemplaar van de brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’ aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De brochure is bestemd voor gemeenten, GGD’en en maatschappelijke organisaties zoals corporaties. Zij kunnen er inspiratie in vinden om met groen de gezondheid van bewoners te bevorderen. De brochure bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen groen en gezondheid.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
Daarna volgen tien inspirerende praktijkvoorbeelden uit Nederland van hoe groen ingezet kan worden om de gezondheid van bewoners te verbeteren. De brochure wordt afgesloten met een stappenplan voor het realiseren van een groene en gezonde wijk. Daarin staan suggesties waar op moet worden gelet bij de planvorming, het proces, het ontwerp, de inrichting, het beheer, het onderhoud en de financiering.

Samenwerking tussen groen- en gezondheidssector
De inspiratiebrochure is tot stand gekomen door samenwerking tussen EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV (nu: EL&I), Plant Publicity Holland, GGD Nederland, GGD IJsselland, Bureau Gezondheid Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland, GGD van Hulpverlening Gelderland Midden, GGD Amsterdam, GGD Hollands Midden en GGD Rotterdam-Rijnmond.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet