NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Burgerinitiatief tegen veefabrieken in Utrecht geldig verklaard

25 okt 2010

Provinciale Staten van Utrecht nemen het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken in Utrecht’ in behandeling. Zij hebben maandagmorgen besloten dat het initiatief geldig is. Het burgerinitiatief voldoet aan de gestelde eisen. Zo is het vereiste aantal handtekeningen volgens Provinciale Staten “in zeer ruime mate” behaald.

Voor een geldig burgerinitiatief moeten in Utrecht 1500 handtekeningen worden verzameld. In totaal hebben meer dan 15.000 inwoners van de provincie de oproep tot een verbod op veefabrieken ondertekend.

Provinciale Staten gaan het burgerinitiatief op 22 november behandelen. Eind september werd de petitie samen met inwoners Monique Janssens en Regina van der Meij door Milieudefensie overhandigd aan commissaris van de koningin van Utrecht Roel Robbertsen.
De ondertekenaars van de petitie maken zich zorgen over de komst van grootschalige intensieve veehouderijen naar Utrecht. Op dit moment staan in de provincie in ieder geval drie grootschalige stallen voor melkkoeien.

Met het burgerinitiatief wordt de provincie verzocht om op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) de vestiging van veefabrieken tegen te houden. Megastallen voor varkens, kippen en koeien zijn slecht voor het welzijn van dieren, ontsieren het landschap en zorgen voor een grote milieulast. Bovendien vergroten veefabrieken het risico op het ontstaan van voor de mens schadelijke dierziekten.

Samen met bewoners heeft Milieudefensie al burgerinitiatieven tegen veefabrieken gehouden in Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Limburg. In Noord-Holland heeft dit tot een verbod op veefabrieken geleid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet