NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mogelijk groener

19 okt 2010

Vanaf 2013 zal er een nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gelden. De Europese Commissie presenteert op 17 november de eerste voorstellen, maar een voorproefje is al uitgelekt. De voorstellen bevatten een aantal stappen richting een groener en efficiŽnter GLB. Een duurzaam GLB is zeer welkom; het aantal vogelsoorten van het landelijk gebied gaat nog steeds hard achteruit. In een eerder verschenen rapport over de biodiversiteitsdoelen voor 2010 meldt de Europese Commissie dat populaties van weidevogels in ongunstige toestand verkeren.

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International zijn verheugd met het voorstel om inkomenssteun voor agrariŽrs te koppelen aan strengere duurzaamheidscriteria, zoals permanent grasland en een braaklegregeling van percelen. Hoewel de eerste stappen richting een groener GLB zichtbaar zijn, worden drie belangrijke themaís nog onvoldoende benoemd.

Dat zijn in de eerste plaats de High Nature Value-gebieden; in Nederland vooral de belangrijke weidevogelgebieden. In de tweede plaats de bijdrage van de landbouw aan Natura 2000-gebieden en ten slotte de rol van agrarisch natuurbeheer. Vogelbescherming vindt dat er pas echt sprake is van een duurzaam GLB als ook deze drie themaís een concrete invulling krijgen.

Vogelbescherming en BirdLife zullen het komende jaar blijven lobbyen voor een goede invulling van deze themaís in het nieuwe GLB.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet