NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor natuur, recreatie én landbouw in Rottige Meente

13 okt 2010

In het gebied Rottige Meente onder Wolvega kan de natuur, recreatie en landbouw verder worden versterkt. Alle partijen die zich hiermee gaan bezighouden tekenen op donderdag 21 oktober een intentieovereenkomst. In de plannen die nu volgen wordt gekeken hoe de natuur de ruimte krijgt. Hoe de recreatieve sector zich kan ontwikkelen en op welke wijze de landbouw in het gebied vooruit kan. Dat is een belangrijke basis om dit mooie stukje Fryslân te versterken.

Sinds 2008 is er al aandacht voor het gebied Rottige Meente. De voorbereiding voor gebiedsontwikkeling kunnen na vandaag concreter worden. Daarvoor tekenen partijen eenintentieovereenkomst. De partijen gaan de plannen verder uitwerken en zoeken hiervoorfinanciering. Oorspronkelijk onderdeel van het plan was de aansluiting van de Rottige Meente op het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dat onderdeel laat nu nog even op zich wachten omdat de provincies Overijssel en Fryslân nog een onderzoek doen. Uit het streekplanbudget en uit het Investeringsbudget Landelijk gebied wordt geld beschikbaar gesteld voor het maken van de plannen. Gedeputeerde Hans Konst tekent op donderdag 21 oktober de intentieovereenkomst met de gemeente Weststellingwerf, Staatsbosbeheer, LTO Noord, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet