NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht geeft jaarlijks EUR2,2 miljoen uit voor groen

8 okt 2010

In 2014 is Utrecht op het gebied van groen een duurzame stad, goed onderhouden en goed verbonden met de prachtige en natuurlijke landschappen om de stad heen. Elke Utrechter kan op loopafstand genieten van een park of plantsoen. Om deze doelen te realiseren, is in het nieuwe collegeprogramma het jaarlijkse bedrag aan groen bijgesteld naar jaarlijks EUR2,2 miljoen. Het vastgestelde bedrag was EUR1,36 miljoen.

Kwaliteit en bereikbaarheid zijn kernbegrippen in het collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal 2010 - 2014', als het gaat om de stedelijke groenvoorziening. Het groen koestert Utrecht als toegankelijk en aantrekkelijk natuurgebied. De forten, de buitenplaatsen en het landelijk groen vormen samen een uitgestrekt en op een snelle en makkelijke manier bereikbaar recreatiegebied, op steenworp afstand van de stad. In de stad krijgt het groen de komende jaren een verdere kwaliteitsimpuls, als eerste in de na-oorlogse (kracht)wijken en de wijken met weinig groen. In het nieuwste stadsdeel komt het Leidsche Rijn Park.

Onze bewoners, scholen en ondernemers kunnen voortbouwen op deze gezonde basis. In de wijken vindt de dialoog plaats wat we met elkaar belangrijk vinden, hoe men de wijk groener wil maken, wat men zelf kan doen en wat men van de gemeente verwacht.

Groenstructuurplan
In het 'Groenstructuurplan Utrecht, Stad en land verbonden' (2007) heeft de gemeente Utrecht haar groenbeleid geformuleerd. Hierin staat wat Utrecht wil bereiken met groen in en om de stad. In dit groenstructuurplan is een overzicht opgenomen van de fysieke onderdelen die voor 2030 moeten worden aangepakt om de groenstructuur te realiseren. Het 'Groenstructuurplan Utrecht' is nader uitgewerkt in het 'Bomenbeleid' (mei, 2009) en de 'Ecologische Atlas Utrecht' (planning 2010).

Groenprogramma
Het 'Meerjaren Groenprogramma' (MGP) heeft tot doel de bovengenoemde prioriteiten van het groen in en om Utrecht tot stand te brengen. Hiertoe is jaarlijks een budget van 1,36 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt als gevolg van het nieuwe collegeprogramma bijgesteld naar jaarlijks EUR2,2 miljoen. Het MGP wordt jaarlijks vastgesteld door het college van b&w.
EUR0,172 miljoen beschikbaar voor 'Programma Groene Web'
Naast het Meerjaren Groenprogramma is jaarlijks EUR0,172 miljoen beschikbaar voor het 'Programma Groene Web' ten behoeve van projecten die ecologische knelpunten in de groenstructuur opheffen en kansen voor natuur in de stad vergroten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet