NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regeerakkoord desastreus voor de natuur

8 okt 2010

Het nieuwe kabinet wil structureel ruim 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. Een enorm bedrag. “Met dit regeerakkoord wordt het natuurbeleid afgebroken. Desastreus voor de natuur”, aldus directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten begrijpt dat ook de natuur niet ontkomt aan bezuinigen, maar dat kun je ook doen door meer de tijd te nemen en maatregelen over langere tijd uit te smeren. Nu wordt succesvol natuurbeleid een halt toegeroepen.

Pech voor otter en bever
Liefst twintig jaar lang is erdoor opeenvolgende kabinetten en diverse organisaties hard gewerkt aan een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Versnipperde gebieden werden aan elkaar gekoppeld om plant- en diersoorten een duurzame toekomst te bieden. Dit groene netwerk, de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur, kreeg steeds meer gestalte. Maar net nu de finish in zicht is, stopt het kabinet met de voltooiing. Pech voor de otter en bever, soorten die juist weer op de weg terug waren. Jammer voor talloze andere plant- en diersoorten die zonder dit groene netwerk niet kunnen overleven. En betreurenswaardig voor iedereen die van de natuur wil genieten. Grote natuurgebieden zijn ook van belang om te kunnen recreëren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet