NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

€ 3,5 miljoen voor kunstplannen gebiedsontwikkeling

10 nov 2010

De provincie Zuid Holland heeft € 3,5 miljoen vrijgemaakt voor kunst in de buitenruimte. Het gaat om vier kunstplannen rond grote provinciale projecten die in de periode 2010-2012 worden uitgevoerd. 126 kunstenaars hebben voorstellen voor de kunstplannen ingediend. Dat kon tot 31 oktober jl. Kunstgebouw start nu met de uitvoeringsfase.

Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Cultuur): “Gebiedsontwikkeling wordt steeds meer gezien als een actuele maatschappelijke opgave. Wat betekent de ontwikkeling van het gebied voor de gebruikers en de mensen die er wonen? Kunst kan hierbij functioneren als aanjager en katalysator”.

Bij twee van de vier kunstplannen staat de beleving op de fiets van het gebied centraal. Het gaat hier om Deltapoort op de fiets en Kunst bij het fietspad F370. In Deltapoort, het versnipperde gebied tussen Rotterdam en Dordrecht, zullen drie kunstenaars zich tijdelijk vestigen. Hun onderzoek naar de essentie van het gebied vormt het vertrekpunt voor de te ontwikkelen kunstwerken. Tussen Hoek van Holland en Den Haag komt het fietspad F370 dat gedeeltelijk in nieuw duingebied wordt aangelegd. Een monumentaal kunstwerk zal gaan functioneren als een richtpunt in de verte, een oriëntatiepunt voor fietsers door de duinen, wandelaars langs het strand en pleziervaart op zee.“.

De andere twee kunstplannen zijn gemaakt voor de landschapsparken Midden-Delfland en Het Buijtenland van Rhoon. Met behulp van kunst zal Midden-Delfland een overstapplaats langs de A13 krijgen. Hier wordt het mogelijk om tussen verschillende belevingswerelden te schakelen: van snel naar langzaam en andersom. Bij het landschapspark Het Buijtenland van Rhoon, dat tussen Rhoon en Barendrecht ligt, worden kunstenaars uitgedaagd om een nieuwe vorm van recreatie te bedenken en te realiseren.

Eerder werden met provinciale bijdragen kunstprojecten bij de provinciale weg N470 gerealiseerd, zoals Een dag uit het leven van een provinciale weg, een roadmovie met 120 portretten door Jeanne van Heeswijk en mij N470, De leukste file van Nederland van Artgineering. Dit project wordt binnenkort afgesloten met een blijvend kunstwerk.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet