NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Groningen werkt door aan meer natuur

5 nov 2010

Provincie Groningen vergroot natuurgebied Westerbroek en verbindt hiermee het Zuidlaardermeer en de natuur van Midden-Groningen. Dinsdagavond presenteerde gedeputeerde Douwe Hollenga de door Gedeputeerde Staten vastgestelde plannen.

Overheid, natuurorganisaties en landbouw werken al vier jaar aan een strook waarlangs dieren veilig kunnen trekken. De meeste grond is al door boeren verkocht aan de provincie. De plannen komen voort uit afspraken rondom de aanleg van Meerstad.

Goed voor dieren en fietsers
‘Wij zijn enorm blij dat de provincie juist nu laat zien dat natuur belangrijk is. De invulling is van groot belang voor dieren,’ zegt een tevreden Erik Bethlehem, beheerder van Natuurmonumenten. ‘Straks kunnen onder meer bevers, otters en ringslangen van het ene naar het andere gebied trekken zonder gevaar overreden te worden door auto’s.’ Het huidige natuurgebied Westerbroek is een bijzonder stukje natuur dat bestaat uit laagveen. Het ligt nu geisoleerd en is te klein om soorten op langere termijn een goede kans te bieden om te overleven en zich uit te breiden. Door deze maatregel wordt natuurgebied Westerbroek vergroot en kan Natuurmonumenten de waterhuishouding er verder herstellen. Maar behalve de natuur profiteren ook wandelaars en fietsers van de plannen.

Onneembare barričres
Nu vormen de snelweg (A7), de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en het Winschoterdiep onneembare barričres voor mensen en dieren die van het Zuidlaardermeer naar de natuurgebieden van Midden-Groningen willen. Voor beide komen betere verbindingen. Voor de dieren zal de verbinding bestaan uit stroken natuur met natte graslanden, watergangen en bosjes. De verbindingszone zorgt er voor dat dieren als de otter, bever, ringslang, grote vuurvlinder en blauwborst zich makkelijk kunnen verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. En dat ze daar eten en rust kunnen vinden. Zo kunnen we de kans op uitsterven verkleinen.

Beste en goedkoopste variant
De gekozen route is op alle fronten de meest ideale. Het is de goedkoopste variant. De route passeert het minst aantal wegen en de doorgang onder de snelweg is eenvoudiger aan te leggen. Doordat de route maximaal gebruik maakt van bestaande natuurgebieden legt deze zo weinig mogelijk beslag op de landbouwgrond in Westerbroek. Het project biedt tevens kansen voor een betere verkaveling van landbouwbedrijven in Meerstad. En misschien zien we dan binnenkort de bevers uit De Hunze ook in Westerbroek.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet