NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kavelruil De Centrale As: boeren puzzelen zelf

16 nov 2010

Via vrijwillige kavelruil zijn de grondeigenaren en –gebruikers uit het noordelijke deel van De Centrale As al een heel eind op weg met de nieuwe verdeling van hun gronden. De boeren zaten op 15 november 2010 in Wâlterswâld met elkaar om de tafel en werkten zelf in groepen hun eigen wensen en nieuwe verdeling uit. Via wettelijke kavelruil zouden ze ongeveer in 2018 hebben geweten waar ze aan toe waren. Door deze nieuwe manier van werken kunnen ze waarschijnlijk per 1 januari 2012 hun nieuwe gronden gebruiken.

Waar normaal gesproken via wenszittingen en gesprekken de kavelruilcoördinator een voorstel maakt voor een nieuwe toedeling, schetsten en tekenden de boeren met elkaar hun nieuwe situatie. Ze werden gefaciliteerd door medewerkers van projectbureau De Centrale As, Dienst Landelijk Gebied, Kadaster, gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân en Landschapsbeheer Friesland. Ter plekke zijn de nieuwe kaarten getekend. Soms in verschillende varianten, omdat er nog een paar onduidelijkheden zijn. De komende tijd worden deze gegevens verfijnd met bijvoorbeeld taxaties en de laatste gegevens tot op de laatste punt geoptimaliseerd. De leden van de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As zijn zeer tevreden over het proces en de uitkomsten.

Deelgebied Noord van De Centrale As loopt ruwweg van Dokkum tot aan de spoorwegovergang bij Feanwâlden. Provincie Fryslân legt De Centrale As aan om Noordoost Fryslân veiliger te maken, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet