NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herijking EHS in de komende vier maanden

19 nov 2010

Provincies en het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie gaan de komende maanden intensief samenwerken om tot een herijking van de Ecologische hoofdstructuur te komen. Dat is de belangrijkste uitkomst van het eerste overleg met de provincies en staatssecretaris Bleker maandag in Zwolle. In de komende vier maanden worden knelpunten geïnventariseerd om tot een herijking van de ecologische hoofdstructuur te komen. Provincies hebben kennis genomen van het feit dat de staatssecretaris nieuwe verplichtingen niet zal afdekken en alleen wil overleggen over juridische verplichtingen.

Voor de provincies vormen de bestaande (wettelijk geborgde) bestuursovereenkomsten het uitgangspunt. Die zijn niet zomaar met een Haagse pennenstreek van tafel. ‘Het was een goed en zakelijk gesprek' benadrukt Ruud van Heugten, namens het Interprovinciaal Overleg. ‘De staatssecretaris geeft ons de ruimte om verantwoord op de rem te trappen, en provincies zeggen toe niet opnieuw gas te geven'.

Provincies hebben het voornemen om hun eigen stempel op de komende herijking te drukken. ‘Wij accepteren geen blauwdrukken uit Den Haag. Wij zorgen vanuit onze regierol voor de input vanuit de samenwerkende partijen, zoals gemeenten, waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. Om met Rutte te spreken, je gaat erover of je gaat er niet over. In dit geval gaan wij erover', aldus van Heugten.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet