NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veehouderijdebat heeft gevolgen voor Natura 2000

12 nov 2010

In het algemeen overleg over duurzame veehouderij, gisteren in de Tweede Kamer, heeft staatssecretaris Bleker meegedeeld dat het kabinet pas in het voorjaar van 2011 met een standpunt over dierrechten en de omvang van de Nederlandse veehouderij komt.

Staatssecretaris Atsma gaf aan dat hij van mening is dat het gebruik van dierrechten op zich belemmerend werkt op de innovatie in de sector. De Kamerfracties van CDA en vooral VVD zijn nog duidelijker in hun wens dat de geplande afschaffing van dierrechten in 2015 doorgang moet vinden.
Dit kan gevolgen hebben voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die de impasse in de vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet moet oplossen. De overheid dient daartoe te garanderen dat de depositie van stikstofverbindingen op de Natura 2000 gebieden gaat dalen. De vraag is hoe de overheid dat kan doen als er geen grenzen zijn aan de groei van de veestapel.

Op vragen van Kamerlid Koopmans (CDA) antwoordde de staatssecretaris Bleker dat de 100 miljoen euro, die in het regeerakkoord voor de PAS is gereserveerd, niet bedoeld is voor de natuur. Het geld is enkel bestemd voor ondernemers in de nabijheid van Naturagebieden. Er zouden bijvoorbeeld luchtwassers voor kunnen worden gefinancierd.

De onzekerheid over de uitvoering van overige maatregelen uit de PAS, zoals effectgerichte natuurmaatregelen, wordt daardoor nog groter. Uitvoering van maatregelen is een wettelijke voorwaarde voor het slagen van de PAS.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet