NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer geeft Bleker de tijd voor juridisch houdbare PAS

3 dec 2010

De Tweede Kamer sprak woensdag met staatssecretaris Bleker in een Algemeen Overleg over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Natura 2000. De aanpak moet de impasse in de vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet oplossen. Provincies zijn bevoegd gezag voor deze vergunningverlening. Bleker wil tot najaar 2011 de tijd te nemen om een juridisch houdbaar, goed onderbouwd product op te leveren. De Kamer geeft hem die ruimte.

De staatssecretaris vindt de PAS de laatste kans om het stikstofprobleem op te lossen. Als dat niet lukt, ontstaat er een Ďmegaprobleem' en moet er wellicht worden geconstateerd dat de gestelde doelen niet realistisch zijn. Bleker wil de PAS zo veel als mogelijk buiten de politieke waan houden. Het proces moet een saai, zorgvuldig, juridisch precisiewerk worden, en bij voorkeur apolitiek. Te veel (tijds)druk is niet goed, want er staat veel op het spel.

Hoewel provincies het stikstofprobleem liefst snel zien opgelost, constateert ook de adviescommissie Landelijk Gebied van het IPO dat het probleem zo ingewikkeld is, en het belang van een goed resultaat zo groot, dat zorgvuldigheid de hoogste prioriteit heeft.

In antwoord op vragen van het CDA over de extra financiering van 100 miljoen euro uit het regeerakkoord voor de PAS-financiering, vraagt Bleker om ruimte en pragmatiek. Hij wil samen met de provincies bepalen hoe het beschikbare geld zo efficiŽnt mogelijk in te zetten. Hij wil niet bij voorbaat veto's uitspreken. Behalve voor luchtwassers kan de 100 miljoen euro, indien gewenst, ook worden ingezet voor (her)inrichting van natuurgebieden. Daarmee wijkt hij af van uitspraken van staatssecretaris Atsma. Bleker maakte verder duidelijk dat hij begin 2011 alleen die Natura 2000-gebieden definitief gaat aanwijzen waarover overeenstemming is met de provincies. Nadat de inventarisatieronde bij de provincies is afgerond, en de lijst met aan te wijzen gebieden is opgesteld, zal hij deze nogmaals voorleggen aan GS.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet