NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

15.000 euro voor winnende ideeŽn voor behoud biodiversiteit

25 nov 2010

Drie innovatieve projecten voor het beschermen en behouden van de soortenrijkdom hebben een geldprijs van 15.000 euro gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Eťn van de winnende projecten is een website die hobbyboeren adviseert bij de aanschaf van dieren.

Het tweede project dat is beloond met 15.000 euro is een plan om bomen (terug) te planten langs landbouwpercelen. Deze bomen kunnen op den duur gebruikt worden voor houtproductie. Als de bomen zijn gekapt, worden er weer nieuwe bomen geplant en begint het proces weer van voren af aan.

Schutting
Ook het ontwerp van een schutting won een prijs. De schutting dient als foerageer- of vluchtplek voor vogels ťn zorgt ervoor dat egels en andere kleine dieren makkelijk in de aangrenzende tuinen kunnen komen. Dankzij de schutting wordt het leefgebied van de kleine dieren dus juist groter.

Congres
De drie winnende projecten zijn tijdens het congres Biodiversiteit: kansen voor een nieuwe economie in Artis Amsterdam bekend gemaakt. De prijzen werden uitgereikt door Redmond O'Hanlon, de Britse auteur die met de Beagle in Darwins voetsporen trad.

De projecten werden ingediend nadat het ministerie van EL&I en Agentschap NL, in samenwerking met de IUCN en New Venture, ondernemers hadden uitgedaagd om met nieuwe ideeŽn te komen die bijdragen aan behoud van biodiversiteit.

Overige winnaars
Behalve de eerste-prijswinnaars kregen ook drie tweede-prijswinnaars een geldprijs (5.000 euro). Ook werden er nog twee aanmoedigingsprijzen van 1000 euro uitgereikt. In totaal deden 140 innovatieve, creatieve en onconventionele ideeŽn voor het behoud of het verbeteren van de biodiversiteit mee.

Alle winnaars op een rij
De eerste prijswinnaars zijn:

Projecttitel: Agrinvest
Projectinhoud: Bomen planten langs wegen voor de herintroductie van het coulisselandschap
Indiener: Alba Campos dos Santos, ARCADIS Nederland BV

Projecttitel: Nederland Schuttingland
Projectinhoud: Een schutting die biodiversiteit in particuliere tuinen bevordert
Indieners: Nico Langeveld en Maarten Mulder

Projecttitel: Van regenworm tot Lakenvelder, biodiversiteit op de hobbyboerderij
Projectinhoud: Behoud en instandhouding van verschillende rassen voor en door hobbydierhouders
Indiener: Stichting Levende Have, Welsum

De winnaars van de tweede prijs zijn:

Projecttitel: Van overhoek naar oeverhoek
Projectinhoud: Nieuw gebruik van oeverhoeken als natuurvriendelijke oeverhoeken
Indiener: Nicolaas van Everdingen, Watermaakwerk, Ede

Projecttitel: Gastvrije Gevel
Projectinhoud: Een gevel die biodiversiteit bevordert met o.m. foerageermogelijkheden en nest- en broedgelegenheden
Indiener: Guido Zeck en Ingrid Ackermans, Rotterdam

Projecttitel: Do It Yourself Beach
Projectinhoud: Apart stuk strand dat opgeruimd wordt door bezoeker zelf
Indiener: Stichting De Noordzee, Utrecht

Aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt aan:

Projecttitel: K(G)unstig voor vleermuizen
Projectinhoud: Vleermuisverblijven als compensatie voor verdwijnen gebruikelijke onderkomens door sloop en renovatie
Indiener: Koninkijke Tichelaar Makkum & Zoogdiervereniging Nijmegen

Titel: Seringa
Projectinhoud: Luxe tassen van rubber afkomstig van wilde rubberbomen als vervanger van dierlijk leer
Indiener: M.Dekker

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet