NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

23 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen

30 dec 2010

Staatssecretaris Bleker heeft 23 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Van de 162 gebieden op land en 4 gebieden op zee zijn nu 56 gebieden definitief aangewezen.

De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Daarom zijn er door de lidstaten van de Europese Unie regels opgesteld om de natuur te beschermen. Het gaat om de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Vogel- en Habitatrichtlijn beschermen Europa's natuurparels; de Natura 2000-gebieden. Stuk voor stuk gebieden met bijzondere planten en dieren. Ook in Nederland willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat bijzondere soorten verder in aantal afnemen. Nederland heeft 162 Natura 2000-gebieden en 4 gebieden op zee aangemeld. Na de aanmelding volgt een procedure om ze definitief aan te wijzen.

Met de definitieve aanwijzing wordt duidelijk waar de grenzen van het gebied liggen en welke kwetsbare natuur beschermd wordt. Bij de gebieden die nu zijn aangewezen gaat het bijvoorbeeld om de bescherming van stuifzandgebieden, meren en moerassen, bossen, kreken en gebieden langs de Nederlandse kust met zandbanken die van groot belang zijn voor watervogels. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke maatregelen er nodig zijn om de kwetsbare natuur in goede staat te houden of te brengen.

De gebieden die nu definitief zijn aangewezen zijn Noordzeekustzone (7), Lauwersmeer (8), Groote Wielen (9), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (10), Witte en Zwarte Brekken (11), Sneekermeergebied (12), Leekstermeergebied (19), Zuidlaardermeergebied (20), Norgerholt (22), Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27), Kolland & Overlangbroek (81), Polder Zeevang (93), Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (104), Boezems Kinderdijk (106), Oude Maas (108), Veerse Meer (119), Yerseke en Kapelse Moer (121), Groote Gat (124), Canisvliet (125), Vogelkreek (126), Markiezaat (127), Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop (151) en Vlakte van de Raan (163). De nummers verwijzen naar de landelijke gebiedsnummers van het Natura 2000-gebied. Het overzicht van alle Natura 2000-gebieden is te vinden op ,a href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000">www.rijksoverheid.nl/natura2000.

De definitieve besluiten zijn vanaf heden beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/natura2000. Conform de Algemene Wet Bestuursrecht is een beroepsprocedure van toepassing die in de Staatscourant zal worden gepubliceerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet