NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpassing toegang gebieden Waddenzee

29 dec 2010

Een aantal plaatsen in de Waddenzee is gesloten om de natuur te beschermen. Elk jaar wordt gekeken welke gebieden gesloten blijven die erg belangrijk zijn voor zeehonden en wadvogels. De grenzen van deze gebieden zijn voor volgend jaar op een aantal plaatsen aangepast.

Zeehonden zijn tijdens de periode dat ze jongen krijgen erg gevoelig voor verstoring. Daarom zijn de belangrijkste geboortegebieden in deze periode niet toegankelijk. Ook voor wadvogels zijn sommige gebieden extra belangrijk als broedgebied, als foerageergebied of als gebied waar ze tijdens hoogwater kunnen uitrusten. Ook deze gebieden zijn een deel van het jaar niet toegankelijk. Zij staan op de Hydrografische Kaart van de Waddenzee.

Het Waddengebied is altijd aan natuurlijke veranderingen onderhevig. Elk jaar kijkt EL&I samen met natuurorganisaties, beroepsorganisaties van bijvoorbeeld de visserij en de recreatiesector, naar de begrenzingen. Als het nodig is, worden deze aangepast om de natuur goed te blijven beschermen.

Het besluit staat in de Staatscourant.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet