NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van Vollenhoven: aanleg natuur moet doorgaan

26 december 2010

Het stopzetten van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur is een historische vergissing. De voorzitter van het Nationaal Groenfonds, prof. mr. Pieter van Vollenhoven zei dit vanmorgen in Vara’s Vroege Vogels op Radio 1, als kritiek op het huidige kabinetsbeleid. Het kabinet Rutte wil in totaal maar liefst 40% bezuinigen op de natuur en heeft een streep gehaald door de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, het grote ecologisch netwerk dat natuurgebieden met elkaar moet verbinden en dat in 2018 klaar zou moeten zijn. Het Nationaal Groenfonds draagt zorg voor de financiering van natuur- en landschapsprojecten in ons land.

“Dat er bezuinigd moet worden, kan ik me goed voorstellen. Maar we hebben nu 20 jaar gestreden voor de Ecologische Hoofdstructuur en de aanleg van dit ecologische netwerk mag niet worden stopgezet”, vindt Van Vollenhoven. Volgens hem moet er nu een pas op de plaats worden gemaakt, zodat de aanleg later kan worden voltooid. Van de Ecologische Hoofdstrucuur, die in 1990 van start ging, is nu volgens het Nationaal Groenfonds pas 52% voltooid. Van Vollenhoven heeft niet alleen kritiek op het kabinet Rutte: “dit kabinet zet de aanleg stop, maar vorige kabinetten hadden ook wat meer kunnen opschieten en hebben dat niet gedaan”, aldus de Groenfondsvoorzitter voor de Vara-microfoon.

De robuuste verbindingszones, die staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie juist wil schrappen, vindt Van Vollenhoven essentieel voor het welslagen van de EHS. Het Nationaal Groenfonds wil de komende tijd met de provincies, uitvoering geven aan het natuurbeleid, om tafel gaan om te bekijken of met minder geld de plannen toch ten uitvoer gebracht kunnen worden. Daar waar nodig is springt het Groenfonds financieel bij. Een optimistische Van Vollenhoven: “we gaan vóór de natuur en we gaan hoe dan ook de Ecologische Hoofdstructuur voltooien!”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet