NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zorgen over dalend ledental Natuurmonumenten

19 dec 2010

“Ik baal van het feit dat het ledenaantal van Natuurmonumenten de afgelopen jaren zo fors is teruggelopen”, aldus algemeen directeur Jan Jaap de Graeff.

Het aantal leden van Natuurmonumenten daalde dit jaar van 830.000 naar 767.000. De financiële bijdrage van de leden is met 19,5 miljoen euro wel licht gestegen ten opzichte van die van 2009 (19 miljoen euro).

Miljoenen mensen genieten
De Graeff zegt tegelijkertijd dankbaar te zijn voor al die honderdduizenden mensen die ons trouw steunen. “En ik ben trots op het werk dat wij doen. Dankzij Natuurmonumenten is in ruim honderd jaar tijd meer dan 100.000 hectare natuur veiliggesteld en opengesteld voor iedereen die er maar van wil genieten. En dat doen miljoenen mensen. De maatschappelijke waardering voor natuur is onverminderd hoog. Dat is iets waar ik heel blij om ben.”

Natuur in gedrang
Dat neemt niet weg dat de directeur zich zorgen maakt over de afnemende bereidheid van mensen om de natuur financieel te ondersteunen. “Hierdoor komt de natuur ernstig in het gedrang. Voor niets gaat de zon op. Veel mensen beseffen onvoldoende hoe dringend noodzakelijk het is om de natuur financieel te steunen. Voor elke euro subsidie die we van de overheid krijgen, moeten wij er drie bij leggen om die 350 natuurgebieden te beheren. Daarom is de steun van leden onmisbaar. En die steun is des te noodzakelijker nu het nieuwe kabinet het natuurbeleid aan het afbreken is en maar liefst veertig procent op de uitgaven voor natuur gaat bezuinigen. Ik roep alle mensen die genieten van de natuur dan ook op om ons te steunen door lid te worden. Alleen samen kunnen we de natuur in ons land blijven beschermen.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet