NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur- en milieuorganisaties vormen coalitie voor behoud natuur en landschap

16 dec 2010

De natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend, dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn.

Het kabinet-Rutte wil meer dan 40 procent korten op de budgetten voor natuur en landschap, in totaal gaat het om ruim 300 miljoen per jaar. Bezuinigingen zijn in deze tijd nodig, maar afbraak is dat niet. De bezuinigingen betekenen dat er geen groen rond nieuwe woonwijken komt, dat boswachters en natuurgidsen verdwijnen en zal ertoe leiden dat veel bijzondere planten- en diersoorten niet langer in Nederland voorkomen. Er zal onvoldoende geld zijn om de gebieden mooi, veilig en schoon te houden. Bezoekersaantallen zullen bijvoorbeeld teruglopen met gevolgen voor ondernemers en de regionale economie.

De natuur- en milieuorganisaties maken zich samen hard voor een rijke natuur en een mooi landschap. Er lopen al diverse initiatieven om hier meer aandacht voor te vragen. Ook roepen de organisaties van Hart voor Natuur alle Nederlanders op om hun groene hart te laten spreken, concrete acties volgen de komende weken.

Hart voor Natuur is een coalitie van:
De12Landschappen
De Natuur en Milieufederaties
De Vlinderstichting
European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl)
FLORON
Goois Natuurreservaat
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie
Natuurmonumenten
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
Reptielen, amfibieŽn en vissenonderzoek Nederland (RAVON)
SOVON Vogelonderzoek
Staatsbosbeheer
Stichting Duinbehoud
Stichting Natuur en milieu
Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer
Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN)
Vogelbescherming Nederland
Waddenvereniging
Zoogdiervereniging


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet