NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bizarre motie GLB-beleid

16 dec 2010

EU landbouwcommissaris Ciolos wil dat natuurbeleid na 2013 een grotere rol in het Europese landbouwbeleid moet gaan spelen. Begrijpelijk, de achteruitgang van vogels, andere dieren en planten is immers het grootst op het boerenland. Biodiversiteitsdoelstellingen kunnen alleen gehaald worden als het Europese landbouwbeleid wijzigt. Het lijkt er op dat zelfs het kabinet Rutte niet negatief tegenover Ciolos voornemen staat. Toch heeft een meerderheid van de kamer met steun van VVD, PVV en CDA een motie van De Mos (PVV)en Koopmans (CDA)aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de wens van de EU commissaris naast zich neer te leggen.

De motie is in de Kamer onwaardige bewoordingen opgesteld. Gesteld wordt dat boeren de beste natuurbeheerders zijn die je kunt bedenken, als of de grootste problemen voor biodiversiteit zich niet juist daar voordoen. Als summum van platte retoriek verzoekt de motie de regering zich in te zetten voor een sterke landbouwsector die zich niet laat kapen door milieugoeroes.

Vogelbescherming vindt niet alleen de toon van de motie zorgwekkend, maar ook het feit dat voor een meerderheid van de Kamer natuurbescherming blijkbaar volstrekt onbelangrijk gevonden wordt en feiten ondergeschikt gemaakt worden aan stemmingmakerij.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet