NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-visquota: meer haring en schol, minder kabeljauw en blauwe wijting

15 dec 2010

Nederlandse vissers kunnen volgend jaar meer haring en schol uit de Noordzee vissen. Het gaat namelijk beter met schol en haring. Er mag evenveel tong in de Noordzee gevangen worden als in 2010. Vissers mogen minder kabeljauw en veel minder blauwe wijting vangen omdat het met deze visbestanden niet goed gaat. In de besprekingen in de Europese Visserijraad wilde Nederland voldoende ‘zeedagen’ voor vissers hebben die milieuvriendelijk vistuig hebben. Daarnaast kunnen Nederlandse vissers verder met de innovatie, er kunnen meer boten uitgerust worden met het milieuvriendelijker vistuig de ‘pulskor’.

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is blij met het besluit: ‘We hebben een goed resultaat geboekt waar we voor de korte én lange termijn mee vooruit kunnen. Dat we meer haring en schol mogen vangen heeft ook te maken met de vangstbeperkingen van de afgelopen jaren waardoor de visbestanden zich konden herstellen. Dit toont aan dat lange-termijn beheerplannen werken.

Milieuvriendelijker vistuig
Meer vissers kunnen overschakelen van het traditionele boomkortuig op milieuvriendelijker vistuigen als de pulskor. Een pulskor is een soort vistuig dat met kleine stroomstootjes ervoor zorgt dat de vissen die op de bodem leven ‘opschrikken’ en in het net belanden. Op dit moment hebben 22 vissers toestemming om met dit innovatieve vistuig te vissen. Daar kunnen nu nog 20 kotters bijkomen. Dat is belangrijk voor innovatie en duurzame visserij. Een kotter met pulskor gebruikt veel minder brandstof én de vangst ziet er beter uit. Deze nieuwe vistuigen brengen bovendien veel minder schade aan de bodem toe dan andere traditionele soorten vistuig. De uitbreiding van het aantal vaartuigen met dit innovatieve vistuig wordt mede ondersteund door het Wereld Natuur Fonds en de sector.

Voor Nederlandse vissers die overgeschakeld zijn van het traditionele boomkortuig op milieuvriendelijker vistuigen zoals de twinrig is geregeld dat zij genoeg zeedagen hebben om te kunnen vissen. Dit kan alleen op basis van een plan waarmee bijvangst van kabeljauw zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door in bepaalde seizoenen niet te vissen of er voor te zorgen dat door aanpassingen aan de visnetten kabeljauw weer kan ontsnappen.

Minder kabeljauw en blauwe wijting
Er mag ongeveer 5% minder van de zogenaamde geassocieerde visbestanden gevangen worden, zoals tarbot en griet, schar en bot, tongschar en witje gevangen worden. Deze soorten vis worden vaak samen met tong en schol gevangen. Nederland mag zo’n 20% minder kabeljauw vangen omdat het met deze soort heel slecht gaat. De daling van totaal toegestane vangsthoeveelheid voor blauwe wijting is zeer groot; 93%. Dat komt omdat de biologische adviezen zeggen dat ook deze vissoort er zeer slecht voor staat.

Overzicht visquota 2011
Elk jaar stellen de Europese visserijministers de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches of TACs) vast voor de verschillende vissoorten. Zij doen dat op basis van adviezen van internationale visserijbiologen van de International Council on the Exploration of the Sea (ICES), de Scientific Technical Economical Committee on Fisheries (STECF), en de Regionale Advies Raden (RACs). De totaal toegestane vangsthoeveelheden worden volgens een vaste verdeelsleutel in nationale quota opgedeeld en aan de Europese lidstaten toegewezen.

Hieronder staan de toegestane vangsthoeveelheden voor 2011, het quotum dat Nederland in 2010 had en het vangstquotum in 2011.
Tabel visquota 2011
 Gebied

TAC 2011

Quotum Nederland 2010

Quotum Nederland 2011

Tong  NZ  14.100

10.571

10.571

Schol  NZ  73.400  22.907  26.485
Kabeljauw  NZ  26.842  3.219  2.575
Haring  NZ  226.536  29.774  36.671
Makreel  WW  646.000  27.405  24.002*
Horsmakreel  WW  158.787  49.123  48.719

Blauwe wijting

 WW  40.100  12.350  1.869

De getallen zijn x 1000 kg. oftewel 1 ton.
NZ = Noordzee WW = Westelijke Wateren (Kanaal en ten westen van Ierland en Schotland)

voorlopig quotum in verband met herverdeling beheergebieden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet