NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht: jaar van de biodiversiteit 2010 en behoud in 2011!

14 dec 2010

2010 is het Jaar van de biodiversiteit. De provincie Utrecht werkt samen met partners aan het behouden en vergroten daarvan. Op de speciale Dag van de biodiversiteit, 19 mei 2010, zijn de vele aspecten van dit thema besproken en gedeeld met vele partners in de provincie. Er is een boekje van gemaakt, zodat deze kennis behouden kan blijven en verder kan worden gedeeld.
In 2011 en ook nog ver daarna moeten we, ondanks de bezuinigingen, blijvend investeren in biodiversiteit.

Concrete acties voor burgers, bedrijven en overheden
Duidelijk is geworden in 2010 dat biodiversiteit draait om meer dan het behoud van zeldzame planten en dieren en evenwicht in de verschillende leefgebieden. Het gaat ook om bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer in de landbouw, een prettige leefomgeving in de stad en een natuurvriendelijke inrichting van industrieterreinen. Om maar wat te noemen. Biodiversiteit is allang niet meer het speeltje van natuurliefhebbers, maar bittere noodzaak om te overleven op de lange termijn. Want hoe meer biodiversiteit, hoe beter de processen op aarde functioneren. Bijvoorbeeld meer opbrengst voor de landbouw of de aantrekkingskracht van een fraai landschap en minder bestrijdingsmiddelen in het milieu. Daarom heeft de provincie Utrecht zich aangesloten bij de Coalitie Biodiversiteit 2010, de Nederlandse versie van het VN-Biodiversiteitsverdrag. De Coalitie wil concrete acties voor burgers, bedrijven en overheden en het met kracht bevorderen van de dialoog.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet