NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landbouw centraal op klimaatonderhandelingen

9 dec 2010

"De landbouw kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot." Dit zei Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vandaag op de Klimaatconferentie in Cancún.

Hoogeveen presenteerde daar de resultaten van de internationale conferentie 'Landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering' die begin november in Den Haag werd gehouden. Daar kwamen vertegenwoordigers uit 80 landen bijeen om over concrete initiatieven te praten.

Voordeel
Klimaatonderhandelaars kunnen hun voordeel doen met de resultaten van deze conferentie. Directeur-Generaal Hoogeveen: "De landbouw kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot door het beter gebruiken van het huidige landbouwareaal én door bijvoorbeeld het tegengaan van de kap van bossen. Dat besef is hier nadrukkelijk aanwezig."

Daarvoor moeten regeringen, maatschappelijke organisaties en bedrijven de handen ineen slaan om de landbouw en de agribusiness overal in de wereld te verbeteren.

Investeringen
Landbouw en landgebruik moeten volop onderdeel worden van de discussies over het klimaat. President Zoellick van de Wereldbank benadrukte de noodzaak van investeringen om 'climate smart agriculture' te realiseren: "Financiering is hierbij cruciaal. Om zowel de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden én de klimaatverandering aan te pakken, moet klimaatfinanciering ook de landbouwontwikkeling ondersteunen".

Minister President Meles van Ethiopië onderstreepte het belang voor ontwikkelingslanden: "Voor Afrika biedt landbouw en herstel van landbouwgronden een enorm potentieel voor duurzame economische ontwikkeling én een aanpak van de gevolgen van klimaatverandering."

Oplossingen
Er bestaan al veel concrete mogelijkheden, zoals de verbetering van grond, veredeling van planten, slimmere bemesting, het verbeteren van de verwerking en het vervoer van de oogst. Ook de vermindering van zoetwatergebruik voor de landbouw en het organiseren van boerencollectieven om bijvoorbeeld financiering voor investeringen te krijgen, zijn onderdeel van de oplossingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet