NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecoduct over Zeeweg verkleint kans uitsterven dieren

30 nov 2010

De provincie Noord-Holland wil een ecoduct aanleggen over de Zeeweg, die van Haarlem naar Bloemendaal loopt. Daarmee worden delen van het nationaal park Zuid-Kennemerland weer verbonden. Dat zorgt voor aaneengesloten natuur en helpt de kans dat dieren uitsterven te verkleinen. Voor het ecoduct hebben Gedeputeerde Staten 3 miljoen euro uitgetrokken. Provinciale Staten moeten zich nog buigen over dit besluit.

Gedeputeerde Bart Heller ziet het ecoduct graag gerealiseerd: “Deze nieuwe natuurverbinding is een goede stap in de strijd tegen het verlies van soortenrijkdom”. Het ecoduct komt onder andere ten goede aan reeën, boommarters, konijnen, zandhagedissen, de rugstreeppad en diverse vlindersoorten.

Onderzoek naar slechten barričres
Nationaal park Zuid-Kennemerland wordt doorsneden door de Zeeweg en het spoor. Dit zijn barričres voor de natuur. De provincie heeft € 50.000 uitgetrokken om te onderzoeken hoe deze barričres het beste geslecht kunnen worden. Een mogelijke natuurverbinding over het spoor wordt door Prorail aangelegd. De natuurverbindingen over het spoor en de Zeeweg zullen gaan functioneren in samenhang met het ecoduct dat over de Zandvoortselaan komt te liggen.

Aanvullend geld nodig
Drie miljoen euro is niet genoeg voor de aanleg van het ecoduct. Alleen als andere partijen ook bijdragen komt er voldoende geld voor.
Met de reservering van geld stapt de provincie niet in het gat dat ontstaat door de bezuinigingen van het Rijk op de aanleg van nieuwe natuur. Het geplande ecoduct ligt namelijk in de al aanwezige provinciale natuur (de ecologische hoofdstructuur).

Aaneengesloten natuur
Om te helpen voorkomen dat steeds meer dieren en planten uitsterven, zet de provincie Noord-Holland zich in voor inrichting van een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden (ecologische hoofdstructuur). Met dit natuurnetwerk kunnen dieren beter voedsel vinden en beter soortgenoten vinden en voortplanten. Wereldwijd neemt de het aantal dier- en plantsoorten af, terwijl de natuur een belangrijk bron is voor de mens, bijvoorbeeld voor schoon water en grondstoffen voor medicijnen. De mens is onderdeel van de ecosystemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet