NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer steunt natuurbehoud in Caribisch Nederland

21 jan 2011

De Tweede Kamer heeft zich in ruime meerderheid uitgesproken voor drie moties en een amendement vóór natuurbehoud op de zogenaamde BES-eilanden! Dat zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sinds oktober 'bijzondere Nederlandse gemeenten' zijn. De opstelling van de Kamer is mede het gevolg van een intensieve lobby van Vogelbescherming Nederland. Het betekent dat natuurparken op de eilanden de status kunnen krijgen van Nationaal Park en dat geld uit het zogenaamde BES-fonds wordt besteed aan de natuur op deze eilanden, zowel op land als in zee. Vogelbescherming is ingenomen met het feit dat de lokale natuurorganisaties, zoals onze partner DCNA, meebesluiten over de besteding van de gelden. Deze uitkomst mag een groot succes voor Vogelbescherming en DCNA worden genoemd.

De Dutch Caribbean vormt binnen het Koninkrijk de absolute hotspot van biodiversiteit. De zes eilanden kennen met minimaal 10.000 tot 15.000 soorten planten en dieren een voor Nederlandse begrippen ongekende biodiversiteit.
Als gevolg van de staatsrechtelijke hervorming van het Koninkrijk zijn in 2010 de zogenoemde BES-eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba, als ‘bijzondere gemeenten’ bij Nederland gekomen. Nederland krijgt zo, nota bene in het internationaal jaar van de biodiversiteit, een grote hoeveelheid tropische natuur erbij. Koraalriffen, mangroven, semi-aride cactusbossen en nevelwoud horen vanaf dat moment tot de Nederlandse natuur. De BES-eilanden tellen tezamen liefst negen IBA’s (Important Bird Area’s) waar mondiaal belangrijke vogelsoorten en -populaties voorkomen.

Kenmerkende vogelsoorten
De BES-eilanden, qua grootte te vergelijken met onze Waddeneilanden, tellen meer dan 250 soorten broed- en trekvogels, van flamingo’s tot suikerdiefjes, van caracara’s tot strandlopertjes. De ruige kusten zijn broedgebieden voor duizenden zeevogels, waaronder verschillende soorten sterns, pijlstormvogels en keerkringvogels. Voor soorten van het tropisch regenwoud zoals de granaatkolibrie zijn met name Saba en St. Eustatius van belang. Veel van de eilanden kennen bovendien zogenaamde ‘endemische soorten’, soorten vogels die uitsluitend op dat ene eiland voorkomen, zoals de geelschouderamazone op Bonaire of soorten met een beperkt verspreidingsgebied ('restricted range species'), zoals de grote kwartelduif op St. Eustatius en Saba..

Knelpunten
Veel van de bijzondere natuur in de Dutch Caribbean wordt bedreigd door de ontwikkeling van het toerisme, oprukkende bebouwing en visserij. De lokale overheden hebben helaas weinig tot geen natuurvisie voor de langere termijn. Het ontbreekt bovendien aan ruimtelijke ordening, een goed wettelijk kader en dus ook aan beschermingsinstrumenten. De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Vogelbescherming proberen daarom op korte termijn in ieder geval de belangrijke vogelgebieden (IBA’s) op de eilanden van een adequate(re) bescherming te voorzien.

Kalli De Meyer, directeur van de DCNA, verzucht: “De lokale bestuurders zien de voordelen niet om de natuur juist bij de ontwikkeling van de eilanden te betrekken. Men laat kansen liggen en het beleid is absoluut niet transparant. DCNA pleit daarom voor een volwaardige en wettelijk vastgelegde natuurbescherming op de Dutch Caribbean.”

Campagne ‘Nieuw in Nederland!’
Om de Nederlandse bevolking en de Nederlandse overheid bekend te maken met ‘onze’ nieuwe tropische natuur en aandacht te vragen voor de noodzakelijke bescherming daarvan zijn Vogelbescherming en DCNA dit najaar samen een publiciteitscampagne gestart onder de titel ‘Nieuw in Nederland!’. In onder meer Diergaarde Blijdorp, NCB Naturalis en verschillende bezoekerscentra van Staatsbosbeheer kunt u tentoonstellingen bezoeken over de unieke tropische natuur en de rijke vogelbevolking van de BES-eilanden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet