NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Limburg verkoopt gronden in landelijk gebied

20 jan 2011

Ruim 80 percelen in Provincie Limburg zullen niet meer worden ingezet voor overheidsdoeleinden. De gronden, waarvan de meerderheid in Zuid Limburg liggen, worden in januari 2011 via openbare inschrijving te koop aangeboden. De percelen zijn door Dienst Landelijk Gebeid (Bureau Beheer Landbouwgronden) en Provincie Limburg geselec­teerd om te worden verkocht. Omdat het provinciale beleid mede gericht is op agrarische structuurverbetering en uit­voering van de Verklaring van Roermond beleid, hechten beide partijen er waarde aan dat deze gronden in het bezit komen van agrariėrs (of particulieren).

Perceelsinformatie
Vanaf 15 januari 2011 is op de internetsite van Provincie Limburg te zien welke percelen concreet in verkoop zijn. Alle informatie vindt u via www.limburg.nl/plattelandinuitvoering onder het kopje Documenten en vervolgens Algemeen.

Procedure
De verkoop van de percelen wordt in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met twee Notaris­kantoren. Inschrijfvoorwaarden zowel algemene als eventueel bijzondere voorwaarden per perceel en het biedingformulier kan worden verkregen via:
Notariskantoor de Laat & Gulikers te Horst (voor regio Noord- en Midden Limburg).
Te bereiken via telefoonnummer: 077 - 397 82 22 of via mail notarissen@delaat.gulikers.knb.nl
Notariskantoor Roerdalen (voor regio Zuid-Limburg).
Te bereiken via telefoonnummer: 0475 - 53 74 40 of via mail info@notariskantoorroerdalen.nl

Einddatum inschrijving
De inschrijving sluit op dinsdag 15 februari aanstaande om 17.00 uur.
Voor meer informatie over de gronden kunnen geļnteres­seerden zich wenden tot de heer Antoon Peters van Dienst Landelijk Gebied via telefoon 06-52 40 13 94 of via e-mail a.t.m.peters@minlnv.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet