NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Laat natuur bijdragen aan veiligheid

14 jan 2011

De nieuwe Afsluitdijk moet een combinatie zijn van veiligheid en natuur, recreatie en duurzame energie. Deze dringende oproep doet Natuurmonumenten samen met elf andere natuur- en milieuorganisaties in hun visie op de toekomst van de Afsluitdijk.

De twaalf organisaties stellen dat bouwen met de natuur mogelijk is door de harde scheiding tussen zoet en zout te verzachten middels een brakwaterzone. Met deze zoet-zoutverbinding kunnen vissen beter migreren tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. Ook moet serieus aan de slag worden gegaan met de zoetwaterbellen. Deze worden bij het spuien op de Waddenzee geloosd en hebben zeer nadelige effecten op de natuur. Tenslotte zou de huidige dijk overslagbestendig gemaakt moeten worden.

Extra veiligheid
Investeringen in de natuur zijn geen ‘extraatje’, maar een duurzame en innovatieve manier om extra veiligheid te borgen. Tegelijkertijd dienen ze andere maatschappelijke belangen zoals landschap, recreatie, zilte teelt en duurzame energie.

De visie, opgenomen in het boekje ‘Afsluitdijk, natuurlijk veilig’, is op 13 januari aangeboden aan de Directeur Generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitgave is verkrijgbaar via de websites van de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de Waddenvereniging.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet