NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oostvaardersbos opengesteld voor grazers

18 jan 2011

Het Oostvaardersbos is sinds vandaag opengesteld voor alle grazers die in natuurgebied de Oostvaardersplassen leven. Het gedeelte van het bos, vlakbij Almere, was al bereikbaar voor edelherten, maar nu ook voor konikpaarden en Heckrunderen. Staatsbosbeheer vergroot met deze maatregel het welzijn van de grote grazers van het gebied. De dieren vinden in het bos meer beschutting en zijn beter beschermd tegen winterse weersomstandigheden. De maatregel is tijdelijk.

Het bos, 80 hectare groot, is toegankelijk gemaakt voor de runderen, paarden en edelherten. De dieren kunnen vanaf de grote vlakte via een aangelegde dam de oversteek naar het bos maken. De boswachters zullen iedere ochtend in het gebied zijn om te kijken hoe het met de dieren gaat. Dieren, waarvan duidelijk is dat ze niet zullen overleven, worden afgeschoten om mogelijk onnodig lijden te voorkomen.

Het beheer met het bijbehorende afschot zou een gevaar kunnen opleveren voor fietsers en wandelaars op het Jan van den Boschpad. Daarom is het fietspad tussen de Hugo de Vriesweg en de Oostvaardersdijk 's ochtends tussen 8 tot 12.00 uur afgesloten voor zowel wandelaars als fietsers. Om te voorkomen dat runderen of paarden op het fietspad terecht kunnen komen, is er een laag raster geplaatst bij het fietspad. Halverwege het fietspad, zullen de fietsers een tweetal wildroosters moeten oversteken. Ter plekke zijn informatiepanelen hierover.

De openstelling van het Oostvaardersbos is een onderdeel van reeks maatregelen die worden genomen om het welzijn van de dieren in de Oostvaarderplassen te borgen. Andere maatregelen die al uitgevoerd zijn: het maken van beschuttingsrichels in het gebied en het openstellen van de zogenaamde 'Driehoek' (gebied aan de Lelystadse kant van de Oostvaardersplassen) voor alle grazers. De aanbevelingen werden eind november gedaan door een internationale commissie van deskundigen. Staatsbosbeheer gaat zorgvuldig bekijken hoe de dieren gebruik maken van de opengestelde gebieden.
Dankzij de grote inzet en flexibiliteit van de Gemeente Almere en Provincie Flevoland kon Staatsbosbeheer op korte termijn de openstelling van het Oostvaardersbos realiseren.

De grote grazers in het gebied zijn onderdeel van hele systeem van de Oostvaardersplassen. Hier bestaan planten en dieren in een subtiel samenspel met elkaar. De wilde runderen, paarden en edelherten scheppen leefomstandigheden voor de niet-broedende grauwe gans. En de grauwe gans is de kwartiermaker voor moerasvogels. Zo hebben de soorten invloed op elkaar, en dragen bij aan het unieke karakter van het natuurgebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet