NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht opent loket voor natuurcompensatie

1 jan 2011

Per 1 januari 2011 opent de provincie Utrecht een loket voor bos- en natuurcompensatie. Hiermee biedt de provincie een helpende hand door vraag en aanbod te verzamelen en te koppelen. Initiatiefnemers van compensatieprojecten kunnen via dit loket hulp inroepen bij het zoeken naar een goede locatie. Bij het loket kunnen ook locaties aangemeld worden, door organisaties en particulieren.

Negatieve effecten op de natuur worden in Nederland zoveel mogelijk beperkt. Toch wordt er soms gekozen om de natuur aan te tasten als het algemeen belang erg groot is en er geen goede alternatieven zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van auto- of spoorwegen, dijkverzwaring of stadsuitbreiding. Het verloren gaan van natuur moet dan zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden gecompenseerd met nieuwe natuur, natuurcompensatie.

Het vinden van een goede locatie voor natuurcompensatie is nu te vaak een knelpunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom heeft de provincie in het Ruimtelijk Actie Programma onderzoek gedaan naar de beste manier om hiermee om te gaan. Uit de uitvoering van 5 pilotprojecten bleek de meerwaarde van een bemiddelende rol van de provincie groot te zijn.

Het compensatieloket is te bereiken via compensatieloket@provincie-utrecht.nl of (030) 258 29 53. Voor algemene informatie: info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet