NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe gegevens in het boekje Kerngegevens Bos en Hout in Nederland

21 jan 2011

Al meer dan 15 jaar publiceert Stichting Probos jaarlijks het boekje Kerngegevens Bos en Hout in Nederland. Het boekje geeft op beknopte wijze alle relevante cijfers over het bos, de houtverwerkende industrie en de houthandel in Nederland. Uit welke boomsoorten bestaat het Nederlandse bos en hoeveel CO2 wordt door deze bomen vastgelegd? Hoeveel hout hebben de Nederlanders in het voorgaande jaar verbruikt en wat was het aandeel gecertificeerd hout hierin? Dat zijn vragen die eenvoudig met behulp van dit boekje zijn te beantwoorden.

Dit jaar is het boekje Kerngegevens uitgebreid met gegevens over recreatie in bos, bos en biodiversiteit en de relatie bos en klimaat. Met deze nieuwe aanvullingen is het kerngegevens boekje nog completer geworden. Het blijft daarmee het ideale naslagwerk om altijd bij de hand te hebben.

Het boekje Kerngegevens Bos en Hout in Nederland 2010 is te downloaden via www.probos.nl of kosteloos aan te vragen via mail@probos.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet