NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plannen voor natuur, platteland en infrastructuur moeten sneller

10 febr 2011

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zoekt naar wegen om tegenstellingen tussen natuur en andere belangen te verminderen, meer draagvlak te krijgen voor natuur en de uitvoering van plannen te versnellen. Dit speelt onder andere bij de uitvoering van Natura 2000 en de handhaving van de Flora- en Faunawet.

Commissie-Elverding
De staatssecretaris heeft de adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur, beter bekend als de commissie-Elverding, gevraagd om hem hierover te adviseren. Deze commissie heeft eerder nuttige adviezen uitgebracht over een betere en snellere wijze van besluitvorming bij de aanleg van infrastructuur en bij gebiedsontwikkeling.

Kostbare en tijdrovende procedures voorkomen
Bij de inrichting van het landelijk gebied en het beheer van natuurgebieden kunnen belangentegenstellingen ontstaan: aan de ene kant infrastructuur, gebiedsontwikkeling en de agrarische sector, en aan de andere kant natuur waarbij de ontwikkelende partijen en de behartigers van de natuurbelangen tegenover elkaar komen te staan.

De staatssecretaris vindt dat kostbare en tijdrovende juridische procedures zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. De methode van de commissie-Elverding betekent dat betrokken partijen in een vroeg stadium deelnemen aan een brede verkenning van het probleem en mogelijke oplossingen, er een strakke planning is en dat er heldere politieke besluiten worden genomen.

De commissie komt naar verwachting in september met een advies of deze methode ook kan werken bij gebiedsinrichting in relatie tot natuur en welke voorwaarden daar dan van toepassing zijn.

Bijlage
Samenstelling commissie Elverding III
- Mr. Th.G.M. Vermeegen (Theo), voorzitter Adviescommissie
- Prof. mr. N.S.J. Koeman (Niels)
- Ir. J.J. de Graeff (Jan Jaap)
- Ir. N.G. Ketting (Niek)
- Prof.dr. C.W. Backes (Chris)
- Prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof (Ernst)
- Prof. dr. H. Siepel (Henk)
- Prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw (Friso)
- Ing. A Vermeer (Antoon)
- Dhr. P. Rüpp (Paul)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet