NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eindhoven: Chemisch onkruidbeheer door gemeenten is niet meer van deze tijd!

8 febr 2011

Chemisch onkruidbeheer is niet meer van deze tijd zegt Frank van Swol van de gemeente Eindhoven. Ondanks forse bezuinigingen in de gemeente blijft Duurzaam Terrein Beheer overeind. Het is belangrijk om schoon drinkwater te hebben en te behouden. Eindhoven is een van de zestien gemeenten die meedoet aan het project Schoon Water voor Brabant.

Duurzaam onkruid beheer geen discussiepunt voor Eindhoven.
Van Swol (Hoofd Groen & Water bij de gemeente Eindhoven): Tijdens de bezuinigingronde zijn alle posten onder de loep genomen. Dus ook de post onkruidbeheer, maar uit bezuinigingsoogpunt was dit al gauw geen aandachtspunt. Duurzaam onkruidbeheer is niet zozeer duurder dan chemische onkruidbeheer. Vooral niet als je de extra kosten die het waterleidingbedrijf maakt met het zuiveren van de bestrijdingsmiddelen uit het water meerekent in het financiŽle plaatje. Zodoende valt de balans positiever uit voor duurzaam onkruidbeheer. Daarnaast komt al jaren uit de enquÍte onder de inwoners van Eindhoven naar voren dat zij chemievrije onkruidbestrijding steunen.

Chemievrije onkruidbestrijding
Sinds 1996 maakt de gemeente Eindhoven geen gebruik meer van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in groenvoorzieningen. Van Swol: Dit is destijds vanuit milieuoogpunt besloten. Eindhoven zag toen al het nut in om bij grondwaterbeschermingsgebieden zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken om het oppervlakte- en grondwater schoon te houden. Zodat het voor iedereen geschikt is en blijft als bron voor drinkwater..
Het beheer bestaat uit een combinatie van maatregelen. De gemeente Eindhoven gebruikt chemievrije technieken en verbetert de inrichting, bijvoorbeeld door verkeersheuvels zoveel mogelijk af te dichten, waardoor onkruidzaden niet kunnen kiemen.

Samen voor Schoon Water
Van Swol: Het overgrote deel van het gemeentelijke grondbezit bestaat uit openbare verharding en groen. Vandaar dat we begonnen zijn met duurzaam onkruidbeheer op die terreinen. Inmiddels zijn wij ons aan het oriŽnteren om sportterreinen ook chemievrij te beheren.
Het Schoon Water project stimuleert naast gemeenten en agrariŽrs ook bedrijven en inwoners om minder bestrijdingsmiddelen te gaan gebruiken. Van Swol: Wij zijn blij dat Schoon Water ook deze doelgroepen benadert. Zij hebben per slot van rekening met hun onkruidbeheer ook invloed op de waterkwaliteit. Een deel van het oppervlak in de stad is tenslotte particulier terrein.

Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Overlegplatform Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

CLM, DLV Plant, Eco Consult, ClimateChanCe, PRI en PPO verzorgen de uitvoering van het project.

Actuele informatie en tips vindt u op de website http://www.schoon-water.nl/

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet